29. нов. 2019.

Трговање акцијама издаваоца Дуванска индустрија Чока а.д. Чока на Београдској берзи

На основу Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о посредовању Министарства привреде у продаји акција Републичког фонда ...

28. нов. 2019.

Проглашен купац капитала ЈАТ-ТЕХНИКА друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова

Министарство привреде је, дана 25. октобра 2019. године, објавило Јавни позив за продају 99,3834% удела у капиталу субјекта приватизације ЈАТ-ТЕХНИКА друштво са ...

15. нов. 2019.

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „Дунав" АД, Гроцка, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. ...

25. окт. 2019.

Измену бр.1 jавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације доо „Трем", Београд

У вези са чланом 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и чланом 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје ...

25. окт. 2019.

Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јат-Техника, Сурчин

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје ...

24. окт. 2019.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала привредног друштва Дунав АД, Гроцка

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје ...

14. окт. 2019.

Потписан Уговор о продаји Рибарско газдинство АД, Београд

Шифра поступка: ЈП 3/1 9 Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације РИБАРСКО ...

14. окт. 2019.

Потписан Уговор о продаји Водопривредног привредног друштва РЕГУЛАЦИЈЕ ДОО, Сремска Митровица

Министарство привреде је, дана 15. августа 2019. године, објавило Јавни позив за продају 100% удела Републике Србије у капиталу Водопривредног привредног друштва ...

11. окт. 2019.

Поништава се поступак продаје капитала субјекта приватизације Јат-Техника друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Сурчин

На основу члана 36. став 2. Уредбе о условима, поступку о начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива