14. јун. 2017.

Продаја акција у власништву Акционарског фонда следећих издавалаца хартија од вредности: Tehnopromet export-import а.д. Београд и Клуз-падобрани а.д. Београд

Министарство привреде је донело одлуке о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећих издавалаца хартија од вредности: Tehnopromet export-import а.д. Београд и ...

02. јун. 2017.

Одлука о моделу приватизације субјекта приватизације ГРМЕЧ а.д. Бачка Топола

Министарство привреде је донело Одлуку о моделу приватизације субјекта приватизације ГРМЕЧ а.д. Бачка Топола (у даљем тексту: Субјект приватизације) којом је ...

11. мај. 2017.

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво Тигар Пирот и зависних друштава

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) ...

Министарства привреде потписало је Уговор о продаји капитала ДИБ АД Бујановац
13. апр. 2017.

Министарства привреде потписало је Уговор о продаји капитала ДИБ АД Бујановац

Министарство привреде је 9. децембра 2016. године објавило јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 57,93103% укупног ...

05. апр. 2017.

Потписан је Уговор о продаји капитала КАРАБУРМА, Београд са купцем „Sremska mlekara"

Министарство привреде је 14. децембра 2016. године објавило јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 70,001% укупног ...

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације ХИП-АЗОТАРА
30. мар. 2017.

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације ХИП-АЗОТАРА

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) ...

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације ХИП-Петрохемија Панчево
30. мар. 2017.

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације ХИП-Петрохемија Панчево

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) ...

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације Метанолско-сирћетни комплекс АД, Кикинда
30. мар. 2017.

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације Метанолско-сирћетни комплекс АД, Кикинда

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) ...

18. мар. 2017.

Одлука о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ПП Будућност а.д. Чуруг

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ПП Будућност а.д. Чуруг (у ...

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива