Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала  субјекта приватизације доо „ТРЕМ", БЕОГРАД
31. јул. 2018.

Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације доо „ТРЕМ", БЕОГРАД

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје ...

27. јул. 2018.

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације ЕНЕРГЕТИКА, Крагујевац

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) ...

25. јул. 2018.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала привредног друштва Дунав ад, Гроцка

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје ...

20. јул. 2018.

Јавни позив за Хидротехнику – Хидроенергетику АД, Београд

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје ...

Јавни позив за  избор стратешког инвеститора за РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО, БОР
18. јул. 2018.

Јавни позив за избор стратешког инвеститора за РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО, БОР

На основу члана 33. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - аутентично тумачење), члана 11. Уредбе о стратешком партнерству ...

14. јул. 2018.

Обавештење о продаји акција издаваоца Милан Благојевић - Интертранс а.д. Лучани

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Милан Благојевић - Интертранс ...

12. јул. 2018.

Обавештење о продаји акција издаваоца Југоелектро а.д. Београд

На основу Одлуке Министарства привреде од 25. априла 2018. године о продаји акција издаваоца Југоелектро а.д. Београд (у даљем тексту: Издавалац) на тржишту хартија ...

06. јул. 2018.

Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Фабрика кондиторских производа „Раваница" ДОО, Ћуприја

Шифра поступка: ЈП 4/18

02. јул. 2018.

Одлука о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Дуванска индустрија ЧОКА АД Чока

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Дуванска индустрија ЧОКА АД ...

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива