•  
  • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

  •  
  •  
  • Преглед броја запослених и ангажованих лица

   Преглед броја запослених и ангажованих лица на дан 31 јануар 2015.

   • Именована лица: 1 лице
   • Радни однос на неодређено време: 271 лица
   • Радни однос на одређено време: 18 лица
   • Мировање радног односа: 2 лице
   • Ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова: нема
   • Ангажовани по основу Уговора о делу: нема

   У складу са Законом оодређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији Влада републике Србије је Одлуком о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање предвидела да је максималан број запослених на неодређено време у Агенцији за приватизацију 306 лица.

    

    

  •  
  •  
  • Контакт

   • Адреса: Теразије 23, 11000 Београд
   • Телефон: 011/3020-800
   • Фаx: 011/3020-828
   • Емаил: info@priv.rs
   • Име: *
   • Фирма-Институција:
   • Имејл: *
   • Телефон:
   • Порука / Питање: *
   •  
   • Унесите текст са слике: *
   • * Обавезна поља
  •