AD " ELAN ", U STEČAJU OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

22.јануар 2012.

Na osnovu Zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Novom Sadu, posl. br. St.04/09 od 10.06.2009. godine, a u  skladu sa članovima 109, 110 i 111 Zakona o stečajnom postupku (« Službeni glasnik  Republike Srbije » broj 84/2004 ) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika (« Službeni glasnik Republike Srbije » broj 43/2005 ), te Saglasnosti Odbora poverilaca od 23.08.2011. godine stečajni upravnik stečajnog dužnika:

AD " ELAN " u stečaju iz Srbobrana, ul. Zmaj Jovina 18

OGLAŠAVA
Prodaju nepokretne imovine javnim prikupljanjem ponuda


- Predmet prodaje je nepokretna imovina  - zgrada ugostiteljstva – Hotel «ELAN» B kategorije sa pratećim objektima, koji se nalazi u Srbobranu, Trg Maksima Gorkog br. 1, sagrađen na kat.parceli broj 5306/2, broj zgrade 1, upisan u List nepokretnosti broj 4848 K.O. Srbobran, prema upisu PR+SP, površine 2131 m2, u prirodi Pr+M+3S, ukupne površine 2.780,77 m².


Procenjena vrednost iznosi 63.227.803,16 dinara.

Depozit iznosi iznosi  12.645.560,63 dinara.

 


Failed to execute query! [/*MYSQLND_QC_ENABLE_SWITCH*/SELECT cms_articles_id as articleid , name , date , url , relation , relation_type , navigation_type , navigation_order , object_status as status FROM cms_fetcharticles WHERE lang_id = 1 AND object_status != 'IN-PROGRESS' AND time_live <= NOW() AND time_expire >= NOW() ORDER BY cms_A.sub_name DESC]Errormessage: Unknown column 'cms_A.sub_name' in 'order clause'
(no error provided from database engine)
Fatal error: Call to a member function fetch_object() on a non-object in /mreza/www/priv/htdocs/includes/db/db_lib.php on line 128