Објављени јавни позиви за продају капитала још 11 медија

Агенција за приватизацију објавила је јуче, 30. јуна, на свом сајту www.priv.rs, а данас у дневном листу „Политика“, Јавни позив за учешће у поступку јавног ...

01. јул. 2015.
01. јул. 2015.

Објављени јавни позиви за продају капитала још 11 медија

Агенција за приватизацију објавила је јуче, 30. јуна, на свом сајту www.priv.rs, а данас у дневном листу „Политика“, Јавни позив за учешће у поступку јавног ...

01. јул. 2015.

Неуспела продаја имовине предузећа ГПДП „Марко Орешковић " ХК у стечају, из Апатина

Дана 30.06.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника ГПДП „Марко Орешковић " ХК у ...

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ РАДИО БАЧКА , БАЧ

Шифра поступка: JП 56/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЈАВНО ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЦ ИНФО", БЕЛА ЦРКВА

Шифра поступка: JП 55/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА БРУС", БРУС

Шифра поступка: JП 57/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ДНЕВНИК АД НОВИ САД

Шифра поступка: JP 54/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР „АПОЛО" НОВИ САД

Шифра поступка: JП 52/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „НОВИ ПАЗАР" ЈП, НОВИ ПАЗАР

Шифра поступка: JП 58/15

30. јун. 2015.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ИНЂИЈА" ИНЂИЈА

Шифра поступка: JP 53/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду