Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије  методом јавног прикупљања понуда

Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије методом јавног прикупљања понуда

Шифра поступка: ЈП 100/15

03. јул. 2015.
Неуспела продаја капитала ДИБ из Бујановца
01. сеп. 2015.

Неуспела продаја капитала ДИБ из Бујановца

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ДИБ АД, Бујановац - шифра поступка: JP 102/15, проглашен је ...

Јавни позив за ПРЕДУЗЕЋЕ ГЛАС ПОДРИЊА, Шабац
01. сеп. 2015.

Јавни позив за ПРЕДУЗЕЋЕ ГЛАС ПОДРИЊА, Шабац

Шифра поступка: JP 136/15

01. сеп. 2015.

Неуспела продаја имовине ЗЗ "Молин" из Нове Црње

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног дужника ЗЗ "Молин" са п.о. у стечају из Нове Црње, методом јавног ...

Јавни позив за Јавно предузеће РАДИО ПИРОТ
31. авг. 2015.

Јавни позив за Јавно предузеће РАДИО ПИРОТ

Шифра поступка: JP 129/15

31. авг. 2015.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци бр. ЈН 4-04/15

На основу члана 55. 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12) Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ Теразије 23, Београд објављује ...

Јавни позив за Јавно предузеће за информисање и маркетинг ТВ Љиг
31. авг. 2015.

Јавни позив за Јавно предузеће за информисање и маркетинг ТВ Љиг

Шифра поступка: JP 135/15

Јавни позив за ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, ИЗДАВАШТВО И МАРКЕТИНГ РТВ ПРУГА ЛАЈКОВАЦ
31. авг. 2015.

Јавни позив за ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, ИЗДАВАШТВО И МАРКЕТИНГ РТВ ПРУГА ЛАЈКОВАЦ

Шифра поступка: JP 133/15

31. авг. 2015.

Неуспела продаја имовине стечајних дужника

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине, методом јавног надметања, следећих стечајних дужника: Ред. бр. ...

Јавни позив за продају капитала "Радио и телевизија Трстеник"
31. авг. 2015.

Јавни позив за продају капитала "Радио и телевизија Трстеник"

Шифра поступка: JP 134/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ