1. MAJ

Локација:

Ждеглово

Делатност:

Делатност холдинг компанија

Статус:

Успешно уновчење дела имовине;

1. MAJ

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински ...

Статус:

Допунско испитно рочиште;

1. MAJ USLUŽNE DELATNOSTI

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Рачуноводствени, књиговодствени и ...

Статус:

Решење о закључењу;

CIGLANA doo SRBOBRAN

Локација:

Србобран

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских ...

Статус:

Решење о закључењу;

ŠTAMPARIJA 10. OKTOBAR

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Услуге припреме за штампу

Статус:

Решење о закључењу;

15. MAJ EKSPORTEKS

Локација:

Лебане

Делатност:

Производња тканина

Статус:

Делимична деоба;

24. SEPTEMBAR DOO

Локација:

Ужице

Делатност:

Производња опреме за дистрибуцију ...

Статус:

Испитно рочиште;

25. MAJ CFKOO

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност спортских објеката

Статус:

Решење о закључењу;

26 SEPTEMBAR-METAL

Локација:

Крупањ

Делатност:

Ливење осталих обојених метала

Статус:

Решење о закључењу;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 179
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ