О Агенцији

Агенција за приватизацију, основана 2001. године, је институција задужена за спровођење процеса приватизације у Србији, у складу са Законом о приватизацији. Агенција својим активностима реализује сложен процес промене власништва над капиталом и имовином у јавној својини ...

Делатност и активности Агенције за приватизацију

Делокруг рада Агенције за приватизацију утврђен је Законом о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 135/04, 30/10 и 115/14)  и Законом о приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/2014). Агенција за приватизацију послује у складу са прописима о ...

Финансирање Агенције за приватизацију

На основу члана 5. Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 135/04, 30/10 и 115/14), средства за рад Агенције обезбеђују се из: 1) прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности; 2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и ...

Анализа ефеката приватизације у Србији

Анализа ефеката приватизације у Србији

Погледајте како је приватизација заиста утицала на предузећа у Србији. Анализа, спроведена на узорку од 100% приватизованих, неприватизованих и предузећа код којих је раскинут купопродајни уговор, даје до сада најтачнију анализу ефеката приватизације у Србији

Организациона структура

Организациона структура

Преглед броја запослених и ангажованих лица на дан 18. јун 2015.године: Именовано лице:  1 Радни однос на неодређено време: 267 запослених Радни однос на одређено време:  23 запослена Мировање радног односа и неплаћено одсуство:   7 запослених Ангажована ...

Пријава нерегуларности

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ