Финансијски показатељи

Одлука о усвајању измена финансијског плана Агенције за приватизацију за 2014. годину

величина: 14.75MB | датум објаве: 18. мар. 2015.

Финансијски план Агенције за приватизацију за 2014.год и Одлука о усвајању финансијског плана Агенције за приватизацију за 2014.

величина: 0.6MB | датум објаве: 20. мај. 2014.

Резултати приватизације 2002-2013. године у складу са Законом о приватизацији

величина: 0.02MB | датум објаве: 24. феб. 2014.

Завршни рачун Агенције за приватизацију за 2014. годину и Одлука о усвајању завршног рачуна Агенције за приватизацију за 2014. годину

величина: 1.17MB | датум објаве: 18. мар. 2015.

Финансијски план Агенције за приватизацију за 2015. годину

величина: 0.64MB | датум објаве: 18. мар. 2015.

Одлука о усвајању финансијског плана Агенције за приватизацију за 2015. годину

величина: 0.03MB | датум објаве: 18. мар. 2015.

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ