16.ОКТОБАР АДГ

Локација:

Беочин

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински ...

Статус:

4. ЈУЛИ ТП

Локација:

Црвенка

Делатност:

Друмски превоз терета

Статус:

5.ОКТОБАР

Локација:

Српска Црња

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских ...

Статус:

7. ЈУЛ

Локација:

Бачки Петровац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Статус:

8. ОКТОБАР

Локација:

Петровац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Статус:

8.НОВЕМБАР

Локација:

Лебане

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

AGROBAČKA AD

Локација:

Бач

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и ...

Статус:

Јавни позив за продају (Продаја капитала)

AGROINŽENJERING-COMMERCE doo

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински ...

Статус:

Решење о банкротству;

ALEKSA ŠANTIĆ AD

Локација:

Алекса Шантић

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Продата имовинска целина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 87
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду