Bic Yumco доо

Локација:

Врање

Делатност:

Консултантске активности у вези с ...

Статус:

DP за водоснабдевање Топлице и Ниша Селова

Локација:

Куршумлија

Делатност:

Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Статус:

TRAYAL KORPORACIJA AD

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња гума за возила, протектирање ...

Статус:

Yugotours dоо

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност путничких агенција

Статус:

Yumco commerce dоо

Локација:

Врање

Делатност:

Трговина на мало одећом у специјализованим ...

Статус:

YUMCO АД

Локација:

Врање

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

Статус:

YUMCO-ПРИЗОСИ доо

Локација:

Врање

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без ...

Статус:

YUMCO-ТРАДЕ доо

Локација:

Врање

Делатност:

Складиштење

Статус:

Ђула доо

Локација:

Ресавица

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ