•  
  • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

  •  
  •  
  • Prodaja imovine preduzeća iz stečaja

  • датум 01.март 2011.
   Dana 01.03.2011. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju Centra za stečaj, održana je prodaja metodom javnog nadmetanja.
    
    
   USPEŠNO SU OKONČANE PRODAJE:
    
    
   Red.
   br.
   Preduzeće
    
   Napomena
   (celina iz oglasa)
   Početna cena (din)
   Prodajna cena
   (din)
   Kupac
   1.  
   AD “NOVOTRANS“ u stečaju iz Novog Sada
   Pravno lice
   158.709.841,14
   158.709.841,14
   IM"Matijević" Doo Novi Sad, Rumenački put 86
   mat br: 08588759
   1.  
   DP „Utva radnik“ u stečaju iz Pančeva
   1
   7.624.376,50
   8.000.000,00
   DOO AMIGO COMPANY, Pančevo
   mb:20267470
   1.  
   DP „Utva radnik“ u stečaju iz Pančeva
   2
   486.892,00
   500.000,00
   Zoran Pavić
   Novoseljanski put 125
   Pančevo
   jmbg: 1004965860079
   1.  
   DP „Utva radnik“ u stečaju iz Pančeva
   4
   354.037,00
   354.037,00
   Goran Spasojević
   Duboka Bara 41
   Beograd
   jmbg: 2501981150046
   1.  
   Konfekcija „ Trend“ DP u stečaju, Vlasotince
   jedinstvena
   13.523.388,00
   14.000.000,00
   "MANUFATTURA EUROPEA" DOO Niš. Ul. Bitoljska br. 13
   MB: 17225600
    
    
    
   JAVNA NADMETANjA KOJA SE PROGLAŠAVAJU NEUSPEŠNIM:
    
   1.      DP „ Kruševac“ u stečaju iz Kruševca
   2.      AD „ Bačkatrans“ u stečaju iz Vrbasa
   3.      „ Konstancia plus“ u stečaju iz Apatina
   4.      Industrija piva i sokova „ Vršačka pivara“ AD u stečaju iz Vršca
   5.      DPP „Novi Kozjak“ AD u stečaju iz Novog Kozjaka
   6.      DPP „Agrouljma“ u stečaju iz Uljme
   7.      PPD „Peščara“ u stečaju iz Banatskih Karlovaca
   8.      „HEMIJA-IMPEX“ DP u stečaju iz Beograda
   9.      AD „VENTIL“ u stečaju iz Aleksandrovca
    
  •