ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА НЕГОТИН / ЛАКИ - СЛОБОДАН

Location:

Неготин

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ДЕСПОТОВАЦ

Location:

Деспотовац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВРБАС

Location:

Врбас

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КИКИНДА

Location:

Кикинда

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАРАЋИН

Location:

Параћин

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВС ШАБАЦ

Location:

Шабац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС БОГАТИЋ

Location:

Богатић

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БАЧКА ПАЛАНКА

Location:

Бачка Паланка

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ПРОКУПЉЕ

Location:

Прокупље

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС КРУПАЊ

Location:

Крупањ

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈП ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖИТОРАЂА

Location:

Житорађа

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВС КОЦЕЉЕВА

Location:

Коцељева

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС МЕРОШИНА

Location:

Мерошина

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА УБ

Location:

Уб

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС СМЕДЕРЕВО

Location:

Смедерево

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈУ ВС ЗАЈЕЧАР

Location:

Зајечар

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КУЧЕВО

Location:

Кучево

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СЈЕНИЦА

Location:

Сјеница

Core activity:

Veterinary activities

Status:

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund