ЈВС ДЕСПОТОВАЦ

Location:

Деспотовац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ПЕЋИНЦИ

Location:

Пећинци

Core activity:

Veterinary activities

Status:

Ј.С. ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛАПОВО

Location:

Лапово

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАРАЋИН

Location:

Параћин

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СТАРА ПАЗОВА

Location:

Стара Пазова

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВАЉЕВО / ВАЉЕВО

Location:

Ваљево

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВС ШАБАЦ

Location:

Шабац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БАЧ

Location:

Бач

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ГОЛУБАЦ

Location:

Голубац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС БОГАТИЋ

Location:

Богатић

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВРБАС

Location:

Врбас

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈС ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЈАГОДИНА

Location:

Јагодина

Core activity:

Veterinary activities

Status:

Ј.У. ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СВРЉИГ

Location:

Сврљиг

Core activity:

Veterinary activities

Status:

Ј.В.С. НИШ / ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА НИШ

Location:

Ниш

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА НЕГОТИН / ЛАКИ - СЛОБОДАН

Location:

Неготин

Core activity:

Veterinary activities

Status:

Back 1 2 3
0

Companies in Privatization

0

Companies in Bankruptcy

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund