РТВ Пруга ЈП

Location:

Лајковац

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

РТВ КРАГУЈЕВАЦ

Location:

Крагујевац

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

Телевизија Блаце јп

Location:

Блаце

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

РТВ ПАНЧЕВО

Location:

Панчево

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ

Location:

Крушевац

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

Информативни прес центар јп

Location:

Владичин Хан

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

KOMPANIJA INTERNACIONAL CG

Location:

Београд

Core activity:

Business and other management consultancy activities

Status:

Покренут стечајни поступак; АП именована ...

ЈВС ДЕСПОТОВАЦ

Location:

Деспотовац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БАЧ

Location:

Бач

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ГОЛУБАЦ

Location:

Голубац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАРАЋИН

Location:

Параћин

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВРБАС

Location:

Врбас

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈС ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЈАГОДИНА

Location:

Јагодина

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВС ШАБАЦ

Location:

Шабац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА НЕГОТИН / ЛАКИ - СЛОБОДАН

Location:

Неготин

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС БОГАТИЋ

Location:

Богатић

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ВС АРИЉЕ

Location:

Ариље

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КИКИНДА

Location:

Кикинда

Core activity:

Veterinary activities

Status:

0

Companies in Privatization

0

Companies in Bankruptcy

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund