ЈП ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖИТОРАЂА

Location:

Житорађа

Core activity:

Veterinary activities

Status:

Ј.В.С. НИШ / ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА НИШ

Location:

Ниш

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА УБ

Location:

Уб

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС МЕРОШИНА

Location:

Мерошина

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА НЕГОТИН / ЛАКИ - СЛОБОДАН

Location:

Неготин

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС СМЕДЕРЕВО

Location:

Смедерево

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БОР

Location:

Бор

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ВС АРИЉЕ

Location:

Ариље

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КУЧЕВО

Location:

Кучево

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БРУС

Location:

Брус

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ

Location:

Жабари

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈУ ВС ЗАЈЕЧАР

Location:

Зајечар

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ТУТИН

Location:

Тутин

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

Location:

Пожаревац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СЈЕНИЦА

Location:

Сјеница

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВРШАЦ

Location:

Вршац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈС ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АРАНЂЕЛОВАЦ

Location:

Аранђеловац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КРАЉЕВО

Location:

Краљево

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КИКИНДА

Location:

Кикинда

Core activity:

Veterinary activities

Status:

Ј.У. В.С. СВИЛАЈНАЦ

Location:

Свилајнац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

0

Companies in Privatization

0

Companies in Bankruptcy

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund