ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

Location:

Пожаревац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈУ ВС ЗАЈЕЧАР

Location:

Зајечар

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БРУС

Location:

Брус

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈС ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АРАНЂЕЛОВАЦ

Location:

Аранђеловац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СЈЕНИЦА

Location:

Сјеница

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ТУТИН

Location:

Тутин

Core activity:

Veterinary activities

Status:

Ј.У. В.С. СВИЛАЈНАЦ

Location:

Свилајнац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КРАЉЕВО

Location:

Краљево

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БАЧКА ПАЛАНКА

Location:

Бачка Паланка

Core activity:

Veterinary activities

Status:

Ј.С. В.С. РЕКОВАЦ

Location:

Рековац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВАРВАРИН

Location:

Варварин

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВРШАЦ

Location:

Вршац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ДЕСПОТОВАЦ

Location:

Деспотовац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ТРСТЕНИК

Location:

Грабовац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КИКИНДА

Location:

Кикинда

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАРАЋИН

Location:

Параћин

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Location:

Александровац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВС ШАБАЦ

Location:

Шабац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЗРЕЊАНИН

Location:

Зрењанин

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС БОГАТИЋ

Location:

Богатић

Core activity:

Veterinary activities

Status:

0

Companies in Privatization

0

Companies in Bankruptcy

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund