•  
  • Overview of the number of employees and contracted individuals

   Pregled broja zaposlenih i angažovanih lica na dan 01. septembar 2011. godine

   • Radni odnos na neodređeno vreme: 290 lica
   • Radni odnos na određeno vreme: 31 lica
   • Mirovanje radnog odnosa: 4 lica
   • Angažovani po osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova: 3 lica
   • Angažovani po osnovu Ugovora o delu: 5 lica
   • Broj lica kojima ce biti raskinut radni odnos po programima za utvrdjivanje viska zaposlenih od 26. februara 2010. godine: 10 lica

   U skladu sa Zakonom oodređivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji Vlada republike Srbije je Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje predvidela da je maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u Agenciji za privatizaciju 306 lica.

  •  
  •  
  • About the Agency

  • Agencija za privatizaciju je centralna operativna institucija koncepta privatizacije u Srbiji, nadležna za organizovanje, sprovođenje i kontrolu postupaka privatizacije. Shodno tome definisani su i njen status, delatnost, upravljanje, organizacija, rukovođenje i finansiranje.
   •  
   •  
  •