УЉАРИЦАКООП

Location:

Београд

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

КОЗАРА - ПП

Location:

Банатско Ново Село

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

АГРОСЕМЕ - ПАНОНИЈА

Location:

Суботица

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПОЛЕТ АДПП

Location:

Хртковци

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ЕКСПОРТ-ИМПОРТ

Location:

Београд

Core activity:

Growing of fruit, melones, tuberous plants and root vegetables

Status:

ТИСА

Location:

Ада

Core activity:

Growing of fruit, melones, tuberous plants and root vegetables

Status:

СЕМЕ-ПРОДУКТ

Location:

Чачак

Core activity:

Growing of fruit, melones, tuberous plants and root vegetables

Status:

АГРОВЕТ ЗДД

Location:

Меленци

Core activity:

Growing of other annual and biannial plants

Status:

Дијамант-Аграр

Location:

Зрењанин

Core activity:

Growing of other annual and biannial plants

Status:

Агробачка АД

Location:

Бач

Core activity:

Growing of other annual and biannial plants

Status:

ПОБЕДА

Location:

Победа

Core activity:

Growing of other annual and biannial plants

Status:

Vojvodina AD

Location:

Старчево

Core activity:

Growing of other annual and biannial plants

Status:

АП именована за стечајног управника;

DOLOVO AD

Location:

Долово

Core activity:

Growing of other annual and biannial plants

Status:

АП именована за стечајног управника;

VRŠAČKI VINOGRADI AD

Location:

Вршац

Core activity:

Growing of grapes

Status:

Покренут стечајни поступак; АП именована ...

Stečajna masa LEVAČ ad

Location:

Рековац

Core activity:

Growing of grapes

Status:

Решење о закључењу;

ПОДУНАВЉЕ

Location:

Челарево

Core activity:

Growing of pome and stone fruit

Status:

ВОЋНО ЛОЗНИ РАСАДНИК

Location:

Жабари

Core activity:

Plant propagation

Status:

ПЛАНТАЖА ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА

Location:

Велика Дренова

Core activity:

Plant propagation

Status:

РАСАДНИК

Location:

Суботица

Core activity:

Plant propagation

Status:

ВОЋНО ЛОЗНИ РАСАДНИК

Location:

Лазаревац

Core activity:

Plant propagation

Status:

Back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 59 Next
0

Companies in Privatization

0

Companies in Bankruptcy

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund