ВОЈВОДИНА ДПП

Location:

Бачки Брестовац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЈЕДИНСТВО

Location:

Влајковац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ТИСА

Location:

Ада

Core activity:

Growing of fruit, melones, tuberous plants and root vegetables

Status:

ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ЕКСПОРТ-ИМПОРТ

Location:

Београд

Core activity:

Growing of fruit, melones, tuberous plants and root vegetables

Status:

СЕМЕ-ПРОДУКТ

Location:

Чачак

Core activity:

Growing of fruit, melones, tuberous plants and root vegetables

Status:

АГРОВЕТ ЗДД

Location:

Меленци

Core activity:

Growing of other annual and biannial plants

Status:

ПОБЕДА

Location:

Победа

Core activity:

Growing of other annual and biannial plants

Status:

Дијамант-Аграр

Location:

Зрењанин

Core activity:

Growing of other annual and biannial plants

Status:

Stečajna masa LEVAČ ad

Location:

Рековац

Core activity:

Growing of grapes

Status:

Решење о закључењу;

ПОДУНАВЉЕ

Location:

Челарево

Core activity:

Growing of pome and stone fruit

Status:

ВОЋНО ЛОЗНИ РАСАДНИК

Location:

Жабари

Core activity:

Plant propagation

Status:

РАСАДНИК

Location:

Суботица

Core activity:

Plant propagation

Status:

ПЛАНТАЖА ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА

Location:

Велика Дренова

Core activity:

Plant propagation

Status:

Unsuccessful sale

ПКБ Корпорација АД

Location:

Падинска Скела

Core activity:

Raising of dairy cattle

Status:

Public Invitation for collection of LoI

ПЕШТЕР ПИК

Location:

Сјеница

Core activity:

Raising of dairy cattle

Status:

ЗЛАТИБОР

Location:

Чајетина

Core activity:

Raising of dairy cattle

Status:

АГРОПРОДУКТ

Location:

Краљево

Core activity:

Raising of dairy cattle

Status:

УЉАРИЦЕ - МОРАВА - ДОО

Location:

Горобиље

Core activity:

Raising of horses and other equines

Status:

ВИЗЕЉ / ИМЕС

Location:

Падинска Скела

Core activity:

Raising of swine/pigs

Status:

БАЧКА

Location:

Бачка Паланка

Core activity:

Raising of swine/pigs

Status:

Back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 57 Next
0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund