ЛАЛА СТАНКОВИЋ МИ

Location:

Богатић

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЛАБУДЊАЧА

Location:

Вајска

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

РАСАДНИК (УЉАРИЦЕ-РАСАДНИК) / РАСАДНИК

Location:

Младеновац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

МИЛЕТИЋ

Location:

Српски Милетић

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЕКОНОМИЈА

Location:

Јарковац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ГРАНИЧАР

Location:

Ђала

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

MLADOST

Location:

Ботош

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

НИКОЛИНЦИ

Location:

Николинци

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ДУШАН КОШУТИЋ / НЕДИЋ АГРАР

Location:

Бочар

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ЗАЈЕЧАР

Location:

Зајечар

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

СЛОГА ДПП

Location:

Перлез

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

САНАД

Location:

Санад

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

АД ДОЖА ЂЕРЂ БАЧКА ТОПОЛА

Location:

Бачка Топола

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Sold

КОЛУТ

Location:

Колут

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ХЕРЦЕГОВИНА

Location:

Равни Тополовац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Тараш доо

Location:

Тараш

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Public Invitation for collection of LoI

ЗЛАТАР ПП

Location:

Мраморак

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

РАТАРСТВО

Location:

Скореновац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЂУРО СТРУГАР

Location:

Кула

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

29 НОВЕМБАР / BERTINORO

Location:

Кикинда

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 57 Next
0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund