ЈЕДИНСТВО ДПП

Location:

Апатин

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ДУШАН КОШУТИЋ / НЕДИЋ АГРАР

Location:

Бочар

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

МАГЛИЋ

Location:

Маглић

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

НОВА БУДУЋНОСТ

Location:

Жарковац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

КАЧАРЕВО ДПП

Location:

Качарево

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ ДПП

Location:

Банатски Деспотовац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

СЛОГА

Location:

Зрењанин

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПРВИ МАЈ - ПКБ / ABC FOOD

Location:

Руски Крстур

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПТК КЉУЧ

Location:

Кладово

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПЕШЧАРА / НОВА ПЕШЧАРА

Location:

Делиблато

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ГРАНИЧАР

Location:

Ђала

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ТОПОЛА АД

Location:

Банатска Топола

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

БУДУЋНОСТ

Location:

Бачка Паланка

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

СЛОГА ДПП

Location:

Перлез

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

САНАД

Location:

Санад

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Омољица ад

Location:

Омољица

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

AD Mladi borac

Location:

Сонта

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Предлог за стечајни поступак; Покренут ...

ХАЈДУЧИЦА

Location:

Хајдучица

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

29 НОВЕМБАР / BERTINORO

Location:

Кикинда

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЕКОНОМИЈА / ECOAGRI SERBIA

Location:

Бела Црква

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 Next
0

Companies in Privatization

0

Companies in Bankruptcy

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund