СЛОБОДА

Location:

Нови Козарци

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

СЛОГА

Location:

Зрењанин

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЈЕДИНСТВО ДПП

Location:

Апатин

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЛАЛА СТАНКОВИЋ МИ

Location:

Богатић

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПАНОНИЈА

Location:

Панонија

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ ДПП

Location:

Банатски Деспотовац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПТК КЉУЧ

Location:

Кладово

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПЕШЧАРА / НОВА ПЕШЧАРА

Location:

Делиблато

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ТОПОЛА АД

Location:

Банатска Топола

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЕКОНОМИЈА / ECOAGRI SERBIA

Location:

Бела Црква

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЗОБНАТИЦА

Location:

Бачка Топола

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

La Ferme / (раније ПДП Сремски Михаљевци)

Location:

Београд

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЛАБУДЊАЧА

Location:

Вајска

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЈЕДИНСТВО

Location:

Кикинда

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПРВИ МАЈ - ПКБ / ABC FOOD

Location:

Руски Крстур

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ЗАЈЕЧАР

Location:

Зајечар

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ХАЈДУЧИЦА

Location:

Хајдучица

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ДУШАН КОШУТИЋ / НЕДИЋ АГРАР

Location:

Бочар

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

АД ДОЖА ЂЕРЂ БАЧКА ТОПОЛА

Location:

Бачка Топола

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Public Invitation for collection of LoI

РАСАДНИК (УЉАРИЦЕ-РАСАДНИК) / РАСАДНИК

Location:

Младеновац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 57 Next
0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund