АГРОБАЧКА

Location:

Бачка Топола

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПОЦЕРИНА ДПП / ПОЦЕРИНА ВАС

Location:

Шабац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ZZ Selevac

Location:

Селевац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Накнадна деоба;

ZZ KOLUBARA

Location:

Лазаревац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Допунско испитно рочиште;

ZZ SLOGA

Location:

Змајево

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Успешно уновчење дела имовине;

MILAN ŽIVIĆ

Location:

Рача

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

POLJOPRIVREDA

Location:

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о главној деоби;

ПТК КЉУЧ

Location:

Кладово

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

BUDUĆNOST

Location:

Црвенка

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

ПАНОНИЈА

Location:

Панонија

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЈЕДИНСТВО ДППД

Location:

Жабаљ

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЈЕДИНСТВО

Location:

Кумане

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

АД ДОЖА ЂЕРЂ БАЧКА ТОПОЛА

Location:

Бачка Топола

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Public Invitation for collection of LoI

БОРАЦ ДПП

Location:

Шурјан

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Ratarstvo Tovarnik dp

Location:

Шид

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Покренут стечајни поступак; АЛСУ(Центар за ...

БУДУЋНОСТ

Location:

Бачка Паланка

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПОЛЕТ АДПП

Location:

Хртковци

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

СЛОБОДА

Location:

Нови Козарци

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

29 НОВЕМБАР / BERTINORO

Location:

Кикинда

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ГУЧЕВО ПД

Location:

Лозница

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund