ЗЛАТАР ПП

Location:

Мраморак

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПОЛЕТ АДПП

Location:

Хртковци

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

СЛОБОДА

Location:

Нови Козарци

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

29 НОВЕМБАР / BERTINORO

Location:

Кикинда

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ГУЧЕВО ПД

Location:

Лозница

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Бачка АД

Location:

Сивац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Decision MMM - capital

SLATNIK

Location:

Доња Оровица

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

ЈЕДИНСТВО ДППД

Location:

Жабаљ

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

СЕМЕ

Location:

Београд

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

НОВА БРАЗДА / ПАНВИТА - НОВА БРАЗДА - У СТЕЧАЈУ

Location:

Ђурђин

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

АГРОБАНАТ

Location:

Пландиште

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

БОРАЦ ДПП

Location:

Шурјан

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Ratarstvo Tovarnik dp

Location:

Шид

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Покренут стечајни поступак; АЛСУ(Центар за ...

ZZ Ečka

Location:

Ечка

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

АЛСУ(Центар за стечај) разрешена;

СЛОГА

Location:

Каћ

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

MOLIN

Location:

Нова Црња

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Нацрт за главну деобу;

ALPRODUKT

Location:

Алексинац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

ПКБ ОПОВО ПДС/ АГРОС

Location:

Опово

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ALFA PROTEIN

Location:

Вршац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Делимична деоба;

ХАЛАС ЈОЖЕФ

Location:

Ада

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund