КОЛУТ

Location:

Колут

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЈЕДИНСТВО

Location:

Влајковац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Полет ЗЗ

Location:

Александрово

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

РАТАРСТВО

Location:

Скореновац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ГУЧЕВО ПД

Location:

Лозница

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ALFA PROTEIN

Location:

Вршац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Делимична деоба;

7.JULI

Location:

Црвенка

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Испитно рочиште;

9 OKTOBAR

Location:

Српски Крстур

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о главној деоби;

SPASOJE STEJIĆ

Location:

Нови Кнежевац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Успешно уновчење дела имовине;

ЕКОНОМИЈА / ECOAGRI SERBIA

Location:

Бела Црква

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

АГРОБОГОЈЕВО

Location:

Богојево

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

JABUKA DPP U STEČAJU

Location:

Јабука

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Неуспешно последње уновчење имовине;

ЕКОНОМИЈА

Location:

Јарковац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

МАЈДАН-РАБЕ / (ТРОМЕЂА)

Location:

Мајдан

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО АД

Location:

Неузина

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

MAČVA DPP

Location:

Мачванска Митровица

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

TAMNAVA-KOCELJEVA

Location:

Коцељева

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ЗАЈЕЧАР

Location:

Зајечар

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ГАЛАД

Location:

Кикинда

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ГРАНИЧАР

Location:

Конак

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

0

Companies in Privatization

0

Companies in Bankruptcy

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund