ДПП РАТАР

Location:

Јаша Томић

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ИРМОВО

Location:

Кисач

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

SELENČA

Location:

Селенча

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

SPASOJE STEJIĆ

Location:

Нови Кнежевац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Успешно уновчење дела имовине;

Јадран ад

Location:

Нова Гајдобра

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Public Invitation for sale (sale of capital)

КОЗАРА - ПП

Location:

Банатско Ново Село

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

МАГЛИЋ

Location:

Маглић

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

РАТАРСТВО

Location:

Скореновац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЕЛАН

Location:

Избиште

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЕКОНОМИЈА / ECOAGRI SERBIA

Location:

Бела Црква

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ZZ KLIČEVAC

Location:

Кличевац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Поверилачко рочиште;

ГАЛАД

Location:

Кикинда

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ŠUPLJAK

Location:

Шупљак

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

АГРОВРШАЦ

Location:

Вршац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Jermenovci doo

Location:

Јерменовци

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Обустављен стечајни поступак;

МОКРИН

Location:

Мокрин

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

КОЛУТ

Location:

Колут

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЈЕДИНСТВО

Location:

Влајковац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЈЕДИНСТВО ДПП

Location:

Селеуш

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЗЕЛЕНГОРА

Location:

Сутјеска

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund