ЕКОНОМИЈА / ECOAGRI SERBIA

Location:

Бела Црква

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

GODOMIN

Location:

Смедерево

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Успешно уновчење дела имовине;

ZZ KLIČEVAC

Location:

Кличевац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Поверилачко рочиште;

ЕЛАН

Location:

Избиште

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ZZ ZADRUGAR

Location:

Светозар Милетић

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Почетни стечајни биланс;

ЂОРЂЕ ЗЛИЧИЋ

Location:

Ђурђево

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ГАЛАД

Location:

Кикинда

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ŠUPLJAK

Location:

Шупљак

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

МОКРИН

Location:

Мокрин

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

КОЛУТ

Location:

Колут

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЈЕДИНСТВО

Location:

Влајковац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

АГРОВРШАЦ

Location:

Вршац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Jermenovci doo

Location:

Јерменовци

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Испитно рочиште;

Тараш доо

Location:

Тараш

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Public Invitation for collection of LoI

MAČVA DPP

Location:

Мачванска Митровица

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

АГРОБОГОЈЕВО

Location:

Богојево

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

JABUKA DPP U STEČAJU

Location:

Јабука

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Неуспешно последње уновчење имовине;

ЕКОНОМИЈА

Location:

Јарковац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ZZ POMORAVLJE

Location:

Житковац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

POLJOPROMET

Location:

Чачак

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Обустављен стечајни поступак;
0

Companies in Privatization

0

Companies in Bankruptcy

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund