АГРОБАНАТ

Location:

Пландиште

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ГРАНИЧАР

Location:

Конак

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

BRATSTVO JEDINSTVO AD

Location:

Неузина

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о банкротству;

ZZ AGRODERONJE

Location:

Дероње

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Обустављен стечајни поступак;

ЗОБНАТИЦА

Location:

Бачка Топола

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ZZ ZADRUGAR

Location:

Светозар Милетић

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Почетни стечајни биланс;

ALPRODUKT

Location:

Алексинац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

ПКБ ОПОВО ПДС/ АГРОС

Location:

Опово

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

КУПУСИНА

Location:

Нови Кнежевац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЗЛАТАР ПП

Location:

Мраморак

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ПОЉОПРИВРЕДА

Location:

Сента

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Branko Gleđa dp

Location:

Зрењанин

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

АЛСУ(Центар за стечај) разрешена;

Омољица ад

Location:

Омољица

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Public Invitation for sale (sale of capital)

ЈЕДИНСТВО ДППД

Location:

Жабаљ

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

PIVNICE

Location:

Пивнице

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

ŠUPLJAK

Location:

Шупљак

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

ZZ Deli Jovan

Location:

Рудна Глава

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

АЛСУ(Центар за стечај) разрешена;

ZZ PKB Čukarica

Location:

Београд

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Неуспешно последње уновчење имовине;

SELENČA

Location:

Селенча

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KOVILJ

Location:

Ковиљ

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Делимична деоба;
0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund