НАПРЕДАК

Location:

Стара Пазова

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ЧАЛМА ДПП

Location:

Чалма

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ZZ TELEČKA

Location:

Телечка

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

АГРОСЕМЕ

Location:

Кикинда

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

VIRT DPPP

Location:

Вршачки Ритови

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Допунско испитно рочиште;

NOVI KOZJAK

Location:

Нови Козјак

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Неуспешно последње уновчење имовине;

SPASOJE STEJIĆ

Location:

Нови Кнежевац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Неуспешно последње уновчење имовине;

Јадран ад

Location:

Нова Гајдобра

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Public Invitation for sale (sale of capital)

РАТАРСТВО

Location:

Скореновац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ИРМОВО

Location:

Кисач

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ZZ PČELA

Location:

Купусина

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

ЂОРЂЕ ЗЛИЧИЋ

Location:

Ђурђево

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ХАЈДУЧИЦА

Location:

Хајдучица

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ZZ POMORAVLJE

Location:

Житковац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

POLJOPROMET

Location:

Чачак

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Обустављен стечајни поступак;

ЕЛАН

Location:

Избиште

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ZZ PROTA MILAN SMILJANIĆ

Location:

Сирогојно

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;

БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ ДПП

Location:

Банатски Деспотовац

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

ГАЛАД

Location:

Кикинда

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

AGROULJMA STEČAJNA MASA

Location:

Уљма

Core activity:

Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops

Status:

Решење о закључењу;
0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund