Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације БРАНКО ПЕРИШИЋ АД, КРУШЕВАЦ

09. јун. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и дана 28.05.2015. године у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­БРАНКО ПЕРИШИЋ“ АД, КРУШЕВАЦ

МБ: 07268769

 

Шифра поступка: JP 28/15

 

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 28/15, на начин како следи:


У тачки 5. Јавног позива став 1. мења се и гласи:


„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 12.08.2015. године до 12:00 часова по локалном времену.“


У тачки 6. Јавног позива ставови 5. и 6. мењају се и гласе:


„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 31.07.2015. године до 12:00 часова по локалном времену.“


„Продајна документација ће бити доступна од 24.07.2015. године“.


У тачки 9. Јавног позива став 1. мења се и гласи:


„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 14.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 12:00 часова по локалном времену.“


Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

 

За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Биљана Савковић

Руководилац пројекта за приватизацију

Тел:   + 381 11 30 25 725

E-mail: bsavkovic@priv.rs

Јована Радуловић

Помоћник руководиоца пројекта

Тел:   +381 11 30 29 978

E-mail: jradulovic@priv.rs

БРАНКО ПЕРИШИЋ АД
Стечај

БРАНКО ПЕРИШИЋ АД КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња млинских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива