Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације ДП 21. ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ, Имовинска целина 1. – Матична локација Крагујевац

09. јун. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је, дана 26.05.2015. године, објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­ ДП 21. ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ, МБ: 07631600

Имовинска целина 1. - Матична локација Крагујевац

 

Шифра поступка: JP 15/15

 

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 15/15, на начин како следи:


У тачки 5. Јавног позива став 1. мења се и гласи:


„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 31.07.2015. године до 12:00 часова по локалном времену.“


У тачки 6. Јавног позива став 5. мења се и гласи:


„Откуп продајне документације траје од 12.06.2015. године до 24.07.2015. године (до 15:00 часова по локалном времену). Продајна документација биће доступна од 05.07.2015. године.“


У тачки 9. Јавног позива став 1. мења се и гласи:


„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 04.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату у 10:00 часова по београдском времену.“


У тачки 9. Јавног позива став 3. мења се и гласи:


„Отварање коверта са ознаком „Понуда“ одржаће се дана 13.08.2015. године у 10:00 часова по локалном времену.“


Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

 

За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:


Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Јелена Каписода

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: jkapisoda@priv.rs

Наталија Међедовић

Сарадник за послове приватизације

E-mail: nmedjedovic@priv.rs


ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТОДЕЛОВА 21.ОКТОБАР, КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива