Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије  методом јавног прикупљања понуда

Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије методом јавног прикупљања понуда

Шифра поступка: ЈП 100/15

03. јул. 2015.
Јавни позив за Јавно предузеће Новинска агенција ТАНЈУГ
03. сеп. 2015.

Јавни позив за Јавно предузеће Новинска агенција ТАНЈУГ

Шифра поступка: JP 139/15

Неуспела продаја предузећа "Нискоградња-Чачак пут" - у стечају
03. сеп. 2015.

Неуспела продаја предузећа "Нискоградња-Чачак пут" - у стечају

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја стечајног дужника „НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ“ у стечају из Чачка, као правног ...

03. сеп. 2015.

Неуспела продаја стечајног дужника "Рудник Корлаће"

Комисија за спровођење продаје проглашава неуспелим јавно надметање заказано за 03.09.2015. године, ради продаје имовине стечајног дужника Привредно друштво РУДНИК ...

02. сеп. 2015.

Јавни позив за привредно друштво МАТАРУШКА И БОГУТОВАЧКА БАЊА ДОО

шифра јавног позива: POZ 3/15

Oдржана Друга седница Комисије за Акционарско друштво 7 ЈУЛИ, Сириг
02. сеп. 2015.

Oдржана Друга седница Комисије за Акционарско друштво 7 ЈУЛИ, Сириг

Шифра поступка: JP 26/15

02. сеп. 2015.

продата покретна имовине стечајног дужника ЈКП КРАЉЕВИЦА

Дана 01 . 09 .2015. године , у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је у Зајечару, на адреси Војводе Путника бр. 7а, продаја покретне ...

Јавни позив за НАШ ГЛАС, СМЕДЕРЕВО
02. сеп. 2015.

Јавни позив за НАШ ГЛАС, СМЕДЕРЕВО

Шифра поступка: ЈП 137/15

02. сеп. 2015.

Јавни позив за РАДИО БАРАЈЕВО ДОО

Шифра поступка: JП 138/15

Неуспела продаја капитала ДИБ из Бујановца
01. сеп. 2015.

Неуспела продаја капитала ДИБ из Бујановца

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ДИБ АД, Бујановац - шифра поступка: JP 102/15, проглашен је ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ