ПОТПИСАНО ЈЕДАНАЕСТ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА

ПОТПИСАНО ЈЕДАНАЕСТ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА

Агенција за приватизацију је, до сада, потписала једанаест Уговора о продаји капитала медија , приватизованих у складу са Законом о приватизацији и Законом о ...

06. окт. 2015.
08. окт. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку број ЈН 3-07/15

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације СЕВЕРТРАНС АД СОМБОР
07. окт. 2015.

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације СЕВЕРТРАНС АД СОМБОР

Шифра поступка: JP 130/15

Продат део имовине стечајног дужника "Бродоимпекс" Београд
07. окт. 2015.

Продат део имовине стечајног дужника "Бродоимпекс" Београд

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја имовинске целинe 1 стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и ...

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације ТАНЈУГ , БЕОГРАД
07. окт. 2015.

Неуспела продаја капитала субјекта приватизације ТАНЈУГ , БЕОГРАД

Шифра поступка: JP 139/15

Oдржана Друга седница Комисије за ЈП „НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА", НИШ
07. окт. 2015.

Oдржана Друга седница Комисије за ЈП „НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА", НИШ

Шифра поступка ЈP 123/15

Oдржана седница Комисије за ЈП „Радио ВАЉЕВО", Ваљево
07. окт. 2015.

Oдржана седница Комисије за ЈП „Радио ВАЉЕВО", Ваљево

Шифра поступка ЈП 118/15

ПОТПИСАНО ЈЕДАНАЕСТ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА
06. окт. 2015.

ПОТПИСАНО ЈЕДАНАЕСТ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА МЕДИЈА

Агенција за приватизацију је, до сада, потписала једанаест Уговора о продаји капитала медија , приватизованих у складу са Законом о приватизацији и Законом о ...

Потписана два Уговора о продаји капитала медија
06. окт. 2015.

Потписана два Уговора о продаји капитала медија

ЈП „Студио Б" Београд , ЈИП „БЦ Инфо" Бела Црква

ИМК „29. НОВЕМБАР" АД, у стечају оглашава издавање у закуп пољопривредног земљишта
06. окт. 2015.

ИМК „29. НОВЕМБАР" АД, у стечају оглашава издавање у закуп пољопривредног земљишта

јавно прикупљање писaних понуда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ