ВПД Смедерево доо

ВПД Смедерево доо
Смедерево

Могућа објава јавног позива. Закључком Владе од 16. јула 2020. године покренута је иницијатива за приватизацију. Дана 24. јула 2020. године, Министарство привреде је објавило Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости, шифра јавног позива: ПОЗ 1/20. Рок за доставу писама је најкасније до 24. августа 2020. године.
Пун назив: Водопривредно привредно друштво Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу Смедерево
Краћи назив: ВПД Смедерево доо
Правни статус: ДОО
Делатност: Изградња хидротехничких објеката
Матични број: 07198515
Величина: Мало
Број запослених: 47
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива