•  
  • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

  •  
  •  
  • Преглед броја запослених и ангажованих лица

   Преглед броја запослених и ангажованих лица на дан 31 мај 2014. 

   • Именована лица: 1 лице
   • Радни однос на неодређено време: 279 лица
   • Радни однос на одређено време: 3 лица
   • Мировање радног односа: 2 лице
   • Ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова: нема
   • Ангажовани по основу Уговора о делу: 1 лице

   У складу са Законом оодређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији Влада републике Србије је Одлуком о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање предвидела да је максималан број запослених на неодређено време у Агенцији за приватизацију 306 лица.

  •  
  •  
  • Пријава нерегуларности

   • Име:
   • Имејл:
   • Фирма-Институција: *
   • Порука / Питање: *
   •  
   • Унесите текст са слике: *
   • * Обавезна поља
  •