Приватизација

Приватизација предузећа

Први Закон о приватизацији донет је 2001. године. Поступак приватизације код великог броја субјеката приватизације трајао је веома дуго па су решења и модели за приватизацију која је предвиђао овај закон постала неадекватна. У том смислу, без концептуалних измена у правцу усвајања нових модела за приватизацију није било могуће окончати поступак приватизације.

Примарни разлог за доношење новог Закона о приватизацији, који је ступио на снагу 13. августа 2014. године, био је немогућност eфикасног окончања поступка приватизације за преко 500 субјеката приватизације, у ранијим законским оквирима. Суштина новог Закона о приватизацији је да се предложени модели, методе и мере примењују само код предузећа са одрживим пословањем. За предузећа која су процењена као неодржива, предвиђено је да се може поднети предлог за стечај чиме би се статус ових друштава решио у најкраћем року. Што се тиче мера за припрему и растерећење субјеката, отпис дуга је условљен успешном продајом капитала или докапитализацијом, при чему ниједна од мера (отпис или конверзија) није применљива у случају продаје имовине. Коначно, нови закон је дефинисао обавезан рок за спровођење приватизације друштвеног капитала до 31. децембра 2015. године.

На дан ступања на снагу новог Закона о приватизацији, у поступку приватизације се налазило 556 предузећа, од којих је 161 предузеће било у поступку реструктурирања. Новим Законом о приватизацији укинут је правни институт «реструктурирање».

Једно од првих обећања које је господин Горан Кнежевић изнео од како је ступио на дужност министра привреде у Влади Републике Србије, 11. августа 2016. године, јесте да ће се процес приватизације завршити у мандату ове владе, у наредне четири године. У тренутку именовања, у портфолију Министарства привреде било је 186 предузећа у приватизацији, која су бројала око 45.000 запослених.

На данашњи дан број предузећа у приватазацији је:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива

Матични број Назив Локација Број запослених Делатност
07135912 ВАЉЕВСКА ПИВАРА АД Ваљево 189 Производња пива
07053410 ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА АД Београд 152 Изградња хидротехничких објеката
07135661 Ветеринарска станица ЛАЈКОВАЦ доо Лајковац 7 Ветеринарска делатност
07154631 ПЛАНТАЖА ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА Велика Дренова 2 Гајење садног материјала
07264534 Институт Гоша доо Београд 28 Истраживање и развој у осталим природним и ...
07629150 ТРЕМ ДОО Београд 5 Хотели и сличан смештај
Матични број Назив Локација Број запослених Делатност Напомена
08064300 Хип - Петрохемија ад Панчево 1363 Производња пластичних маса у примарним ... Могућа објава јавног позива

УППР спроведен у потпуности. Очекује се достава процене вредности.

08136238 Форум-пласман ад Нови Сад - Остала трговина на мало у ... Могућа објава јавног позива

Продаја акција на тржишту хартија од вредности

07019734 Ласта ад Београд 1880 Остали превоз путника у копненом ... Могућа објава јавног позива

Објава јавног позива је планирана у 2018. години.

07179243 ПГМ Будућност ад Прешево 48 Производња креча и гипса Могућа објава јавног позива

Објава јавног позива могућа у 2019. години.

08155020 ЛУКА НОВИ САД АД Нови Сад 151 Манипулација теретом Могућа објава јавног позива

По неуспешном поступку, могућа објава јавног позива по нижој цени.

07219792 КРУШИК-ПЛАСТИКА АД Осечина 104 Производња осталих производа од пластике Могућа објава јавног позива

Објава јавног позива планирана у 2019. години након доставе процене са стањем на дан 31.12.2018. године.

07116209 Дуван ад Љубовија 17 Производња дуванских производа Могућа објава јавног позива

У току је припрема јавног позива за продају имовине.

08036403 Метанолско-сирћетни комплекс ад Кикинда 529 Производња осталих основних органских ... Могућа објава јавног позива

По неуспешном поступку, могућа објава јавног позива по нижој цени.

17006100 Енергетика доо Крагујевац 442 Снабдевање паром и климатизација Могућа објава јавног позива

Рок за прикупљање писама о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида ЕНЕРГЕТИКА, Крагујевац, истекао дана 27.08.2018. године.

07030550 Дунав ад Гроцка 80 Припрема и предење текстилних влакана Могућа објава јавног позива

Објава јавног позива могућа у 2019. години након доставе процене на дан 31.12.2018. године.

20039337 ЈАТ- Апартмани Копаоник доо Рашка 38 Хотели и сличан смештај Могућа објава јавног позива

У току дефинисање имовинско-правног оквира за спровођење поступка приватизације.

08779392 Недељне новине а.д. Бачка Паланка 3 Издавање новина Могућа објава јавног позива

Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости објављен 03. марта 2017. године. Рок за достављање писама о заинтересованости је 03. април 2017. године.

20029188 ЈАТ Техника доо Београд 802 Поправка и одржавање летелица и свемирских ... Могућа објава јавног позива

Објава јавног позива је планирана у 2018. години.

08036101 ТП ПРЕХРАНА АД СОМБОР Сомбор 3 Трговина на мало у неспецијализованим ... Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију. Објава јавног позива зависи од исхода предметних поступака.

07105720 YUMCO АД Врање 734 Припрема и предење текстилних влакана Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07034539 ФРИЗЕРСКО БЕОГРАД АД Београд 6 Делатност фризерских и козметичких салона Није могућа објава јавног позива

Предузеће нема могућности за израду приватизационе документације.

07114192 ХОЛДИНГ КАБЛОВИ АД Јагодина 435 Производња осталих електронских и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07624034 ППТ-ТМО ад Трстеник 144 Обрада и превлачење метала Није могућа објава јавног позива

У току пренос капитала на Републику Србију.

07130562 РТБ Бор доо Бор 4566 Делатност холдинг компанија Није могућа објава јавног позива

Дана 28. септембра 2018. године, потписан Уговор о стратешком партнерству са ЗИЈИН МИНИНГ ГРОУП ЦО. ЛТД, Кина.

07144083 TRAYAL KORPORACIJA AD Крушевац 998 Производња гума за возила, протектирање ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07210434 Фап корпорација ад Прибој 10 Производња моторних возила Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07042230 ПКБ Корпорација АД Падинска Скела 72 Узгој музних крава Није могућа објава јавног позива

Дана 4. октобра 2018. године, потписан: - Кровни уговор о продаји имовине ПКБ Корпорације АД Падинска Скела, матични број 07042230, између ПКБ Корпорације АД Падинска Скела, као продавца и АЛ ДАХРА СРБИЈА ДОО ИРИГ, матични број 21372536, као купца; - Уговор о продаји капитала у друштвима Еко-лаб ДОО Падинска Скела, матични број 07783582 и ПКБ Агроекономик ДОО, Београд, матични број 07783647, између Министарства привреде и АЛ ДАХРА СРБИЈА ДОО ИРИГ, матични број 21372536, као купца.

08101132 Нови Сад Гас дп Нови Сад 92 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом Није могућа објава јавног позива

У току активности на решавању имовинско-правног статуса предузећа.

07032919 ТЕХНОХЕМИЈА АД Београд 10 Трговина на велико хемијским производима Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08134901 Бачка АД Сивац 40 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07015267 ЈРБ ад Београд 257 Превоз терета унутрашњим пловним путевима Није могућа објава јавног позива

У току је разматрање најоптималнијег модела приватизације.

08497265 ТЕХНОХЕМИЈА АД Сремска Митровица 2 Трговина на мало металном робом, бојама и ... Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију, објава јаног позива зависи од исхода предметних поступака.

07015488 ПИМ ад Београд 117 Изградња хидротехничких објеката Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08047723 Омољица ад Омољица 30 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију, објава јавног позива зависи од исхода предметних поступака.

08113483 ВОЈВОДИНАПУТ - БАЧКАПУТ АД Нови Сад 153 Изградња путева и аутопутева Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07023251 ГП МОСТОГРАДЊА АД Београд 289 Изградња мостова и тунела Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07045085 РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД Београд 9 Слатководне аквакултуре Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију, објава јаног позива зависи од исхода предметних поступака.

08159246 Севертранс ад Сомбор 132 Градски и приградски копнени превоз ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07012209 ИП Рад ад Београд 7 Издавање књига Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08058130 Јадран ад Нова Гајдобра - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

Приватизација могућа након спровођења поступка продаје/поништења сопствених акција.

07022107 ПРОСВЕТА АД Београд 8 Издавање књига Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

08039623 REGULACIJE Сремска Митровица 34 Изградња хидротехничких објеката Није могућа објава јавног позива

Закључком Владе РС 05 Број: 023-11153/2018 од 20.11.2018. године покренута је Иницијатива за приватизацију Субјекта приватизације.

08031088 Бранко Глеђа дп Зрењанин 3 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

Већински друштвени капитал.

08052565 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СЕНТА ДОО Сента 6 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Локална самоуправа се изјаснила да није заинтересована за пренос оснивачких права.

08616299 Ветеринарска станица АПАТИН доо Пригревица 3 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

Локална самоуправа се изјаснила да није заинтересована за пренос оснивачких права.

07609582 Застава метал ад Ресавица 47 Производња осталих делова и додатне опреме ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће припрема документацију за даљу анализу могућности приватизације.

09113673 Монтинг енергетика дп Београд 4 Изградња стамбених и нестамбених зграда Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

07181965 ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА Чачак 539 Производња алата Није могућа објава јавног позива

Решавање имовинско-правног статуса предузећа.

09034854 Транспорт сервис доо Лепосавић - Друмски превоз терета Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

07105681 СИМПО АД Врање 1521 Производња осталог намештаја Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07613857 Плана-тоурс ДОО Велика Плана 17 Делатност тур-оператора Није могућа објава јавног позива

Већински друштвени капитал. Упућен је захтев Државном правобранилаштву за подношење предлога надлежном суду за покретање стечаја над субјектом приватизације

06875793 РТВ КРАГУЈЕВАЦ ДОО Крагујевац 23 Производња и емитовање телевизијског ... Није могућа објава јавног позива

Дана 26.01.2018. године објављен Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости.

07024002 СЛОГА ДП Београд 28 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Извесна обустава поступка приватизације.

17162543 Телеком Србија ад Београд 7659 Кабловске телекомуникације Није могућа објава јавног позива

Даље активности зависе од одлука Владе РС.

17227467 ФИАЗ-ЗАШТИТА доо Прокупље 12 Остала непоменута социјална заштита без ... Није могућа објава јавног позива

Извесно обустављање поступка приватизације.

07037457 Београдски сајам са потпуном одговорношћу Београд 178 Организовање састанака и сајмова Није могућа објава јавног позива

У току судски спор у вези са учешћем државног капитала у укупном капиталу друштва.

07034245 Прогрес ад Београд 12 Трговина на велико чврстим, течним и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07219016 Теретни транспорт Бор ад Бор 3 Друмски превоз терета Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07021747 ПОЛИТИКА АД Београд 214 Издавање новина Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07187769 ТИГАР АД Пирот 767 Делатност холдинг компанија Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07739494 ИКАРБУС АД Београд 247 Производња моторних возила Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

20039329 Славија хотели доо Београд 168 Хотели и сличан смештај Није могућа објава јавног позива

Објава јавног позива зависи од исхода судских поступака у вези са имовином предузећа.

20047984 Аеродром пољопривредна оператива доо Београд - Услужне делатности у гајењу усева и засада Није могућа објава јавног позива

У току реализација Закључка Владе РС којим је дата сагласност на пренос имовине и преузимање запослених предузећа Аеродрома пољопривредна оператива доо, Београд на АД Аеродром Никола Тесла Београд.

20047852 ФАМ ад Крушевац 167 Производња деривата нафте Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

20034378 ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ДОО Београд 8 Остали непоменути специфични грађевински ... Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

20034408 ФУЛЛ ПРОТЕКТ ДОО Београд 25 Услуге система обезбеђења Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

06898670 ЖЕЛТУРИСТ ДОО Београд 90 Хотели и сличан смештај Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

17258117 РАД-ШУМАДИЈА / / Рад група доо Крагујевац 5 Изградња стамбених и нестамбених зграда Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију, објава јавног позива зависи од исхода предметних поступака.

07207786 ГУМОПЛАСТИКА ДОО БУЈАНОВАЦ Бујановац 66 Производња амбалаже од пластике Није могућа објава јавног позива

Није донета одлука о моделу и методу приватизације.

20053518 РУДНИК КОВИН АД Ковин 102 Експлоатација лигнита и мрког угља Није могућа објава јавног позива

У току је спровођење поступка конверзије.

17507699 ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА Ресавица 3683 Експлоатација лигнита и мрког угља Није могућа објава јавног позива

У току су активности на изради плана пословно-финансијске консолидације.

08359415 Термал, Врдник Врдник 100 Делатност болница Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и Специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини Специјалних болница.

09339426 Маркетинг - експорт ад Београд 7 Трговина на мало намештајем, опремом за ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

07342276 DP за водоснабдевање Топлице и Ниша Селова Куршумлија 1 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Није могућа објава јавног позива

У току активности на решавању спорне имовине предузећа.

07207883 Специјална болница за рехабилитацију ГЕЈЗЕР Сијаринска Бања 95 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07108095 Специјална болница Жубор Куршумлиска Бања - Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

У току су активности на исплати социјалног програма за запослене. Упућен је захтев Државном правобранилаштву за подношење предлога надлежном суду за покретање стечаја над Субјектом приватизације

07177402 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР Врњачка Бања 250 Делатност болница Није могућа објава јавног позива

Судски поступак који се водио између РФ ПИО као тужиоца и Специјалне болнице и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница, правоснажно је окончан. Није извршен упис стечених права у јавним књигама као битан елемент за даље спровођење поступка приватизације.

07210582 Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања Ниш 368 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07214383 Специјална болница Врањска Бања Врањска Бања 57 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07122314 Специјална болница Бања Ковиљача Бања Ковиљача 230 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

17686542 Специјална болница за рехабилитацију Бујановац Бујановац 72 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07144091 Специјална болница Рибарска Бања Крушевац 268 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07221452 Специјална болница Златибор Чајетина Златибор 177 Остала здравствена заштита Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и Специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини Специјалних болница.

07248261 Специјална болница за неспецифичне плућне болести СОКОБАЊА Сокобања 172 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Судски поступак који се водио између РФ ПИО као тужиоца и Специјалне болнице и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница, правоснажно је окончан. Није извршен упис стечених права у јавним књигама као битан елемент за даље спровођење поступка приватизације.

09023429 Урбанизам дп Косовска Митровица 8 Инжењерске делатности и техничко ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09021329 Копаоник дп Лепосавић 16 Делатности ресторана и покретних ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09016252 Термоелектране Косово јп Обилић 954 Производња електричне енергије Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09135103 ЕПС ЈП ПОВРШИНСКИ КОПОВИ КОСОВО Обилић 2231 Експлоатација лигнита и мрког угља Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09022643 Холдинг РМХК Трепча ад Звечан 2160 Експлоатација руда осталих црних, ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

Матични број Назив Локација Број запослених Делатност Датум окончања поступка Напомена
07054688 БД АГРО АД Добановци 3 Узгој музних крава 30. авг. 2016.

Стечај

07259875 Европа дп Сурдулица 3 Хотели и сличан смештај 07. сеп. 2016.

Продаја

08399425 АГРОЖИВ Житиште 2 Узгој живине 09. сеп. 2016.

Стечај

07198515 Смедерево дп Смедерево 41 Изградња хидротехничких објеката 12. сеп. 2016.

Обустава

07630867 ЗАСТАВА ПЕС АД СУРДУЛИЦА Сурдулица - Производња електричне и електронске ... 15. сеп. 2016.

Стечај

07195508 Магнохром доо Краљево 29 Производња ватросталних производа 16. сеп. 2016.

Стечај

09001603 КЛОКОТ БАЊА ДП Бујановац - Производња освежавајућих пића, минералне ... 30. сеп. 2016.

Стечај

20492449 КАМЕНОЛОМ ДРАЧА Рековац 23 Експлоатација грађевинског и украсног ... 04. окт. 2016.

Обустава

07173865 СРБИЈАТРАНС Ниш 8 Друмски превоз терета 20. окт. 2016.

Стечај

07366027 Заштита доо Бор 1 Услуге система обезбеђења 27. окт. 2016.

Стечај

08169055 Терра филм ад Нови Сад 1 Производња кинематографских дела, ... 08. нов. 2016.

Стечај

20213116 РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО Обреновац 5 Производња и емитовање телевизијског ... 09. нов. 2016.

Стечај

06915400 КСР Београдтурс доо Београд - Делатност путничких агенција 10. нов. 2016.

Стечај

08039615 Хидросрем дп Сремска Митровица 57 Изградња хидротехничких објеката 17. нов. 2016.

Обустава

07166206 Шумадија доо Крагујевац 82 Остала непоменута социјална заштита без ... 24. нов. 2016.

Обустава

07679556 Лактариус дп Прешево - Трговина на велико воћем и поврћем 24. нов. 2016.

Стечај

07326394 МАТАРУШКА И БОГУТОВАЧКА БАЊА ДОО Матарушка Бања 1 Хотели и сличан смештај 25. нов. 2016.

Стечај

07114141 ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају Београд - Производња изолатора и изолационог ... 29. нов. 2016.

Стечај

08417032 ВЕТ. СТАНИЦА ИНЂИЈА ДОО Инђија 5 Ветеринарска делатност 15. дец. 2016.

Стечај

07057679 ФК Рад ДП Београд 18 Остале спортске делатности 23. јан. 2017.

Обустава

08024596 ЗГОП АД Нови Сад 246 Изградња железничких пруга и подземних ... 08. феб. 2017.

Продаја

06175856 ЕПСТУРС ДОО Београд 23 Хотели и сличан смештај 27. феб. 2017.

Стечај

17398113 БУКОВИЧКА БАЊА АД / Букуљска Нова Слатина Аранђеловац - Хотели и сличан смештај 08. мар. 2017.

Стечај

08061203 УТВА - АВИО ИНДУСТРИЈА, ПАНЧЕВО Панчево 223 Производња ваздушних и свемирских ... 08. мар. 2017.

Обустава

07629222 Галпрес ад Лесковац - Производња жичаних производа, ланаца и ... 16. мар. 2017.

Стечај

08166978 Алекса Шантић АД Алекса Шантић 99 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... 20. мар. 2017.

Стечај

08105472 ХИПОЛ АД ОЏАЦИ Оџаци - Производња пластичних маса у примарним ... 24. мар. 2017.

Стечај

07036256 КАРАБУРМА доо Београд 2 Хотели и сличан смештај 30. мар. 2017.

Продаја

06963382 ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА АД Београд 6 Производња моторних возила 04. апр. 2017.

Стечај

07631600 ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ Крагујевац 78 Производња осталих делова и додатне опреме ... 11. апр. 2017.

Обустава

07179049 ДИБ Бујановац ад Бујановац 74 Производња дуванских производа 13. апр. 2017.

Продаја

07852169 Стандард доо Костолац 3 Делатности ресторана и покретних ... 25. апр. 2017.

Стечај

06932517 ХУТП ПРАГ АД Београд 32 Хотели и сличан смештај 05. мај. 2017.

Продаја

07205180 ЗАВАРИВАЧ АД Врање 159 Производња металних конструкција и делова ... 12. мај. 2017.

Стечај

07114184 ЕЛКА доо Буковик - Остала непоменута социјална заштита без ... 06. јул. 2017.

Стечај

06875793 РТВ КРАГУЈЕВАЦ ДОО Крагујевац 23 Производња и емитовање телевизијског ... 10. јул. 2017.

Обустава

20367865 Телевизија Блаце д.о.о. Блаце - Производња и емитовање телевизијског ... 04. авг. 2017.

Стечај

07104278 Ветеринарска станица БУЈАНОВАЦ Бујановац 35 Ветеринарска делатност 22. авг. 2017.

Обустава

07045921 Ветеринарска станица Младеновац Младеновац 15 Ветеринарска делатност 22. авг. 2017.

Обустава

07177313 ЕНЕРГОТЕХНИК АД Врњачка Бања - Остали инсталациони радови у ... 31. авг. 2017.

Стечај

08208409 ПОТИСЈЕ ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД Ада 80 Ливење челика 06. сеп. 2017.

Обустава

08385955 Грмеч ад Бачка Топола 6 Поновна употреба разврстаних материјала 25. сеп. 2017.

Продаја

07302606 КВАЛИТЕТ НИШ АД Ниш 29 Техничко испитивање и анализе 17. окт. 2017.

Обустава

08631620 КОНТИНЕНТАЛ ПРОМЕТ Нови Сад - Неспецијализована трговина на велико 23. окт. 2017.

Стечај

07186894 Ветеринарска станица БЛАЦЕ доо Блаце 3 Ветеринарска делатност 27. окт. 2017.

Обустава

07159366 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВЕЛИКА ПЛАНА ДОО Велика Плана 9 Ветеринарска делатност 27. окт. 2017.

Обустава

07726325 Галеника ад Београд 1399 Производња фармацеутских препарата 02. нов. 2017.

Продаја

06683673 Варош капија дп Београд 9 Делатности ресторана и покретних ... 17. нов. 2017.

Обустава

08731314 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КОВИН Скореновац 4 Ветеринарска делатност 17. нов. 2017.

Обустава

08066205 ДЕС доо Нови Сад 189 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07139845 Универзал ДОО Лесковац 31 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07433069 ДЕС доо Београд 43 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07187904 Вук Караџић ДОО Ниш - Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07153945 ПЛАСТ-МЕТАЛ доо Краљево 51 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07367554 МЕТАЛАЦ доо Ниш 15 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07136056 ДЕС доо Ваљево 16 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07223889 ДЕС ДОО Зајечар 23 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

17186850 ПИРОТЕX ТРИКО доо Пирот 24 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07658761 ЕЛМОНТ доо Ниш 29 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

17524640 ЛАК ЖИЦА доо Бор 40 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07142684 Сточарско ветеринарски центар за репродукцију ВЕЛИКА ПЛАНА ЈП Велика Плана 22 Помоћне делатности у узгоју животиња 25. нов. 2017.

Обустава

08521387 Научни институт ТЕМЕРИН Темерин 10 Помоћне делатности у узгоју животиња 25. нов. 2017.

Обустава

06977138 Сточарско ветеринарски центар Крњача Београд 10 Помоћне делатности у узгоју животиња 25. нов. 2017.

Обустава

07316828 Гоша Солко доо Смедеревска Паланка 80 Остала непоменута социјална заштита без ... 27. нов. 2017.

Обустава

17172425 Лола предузетништво доо Београд 74 Остала непоменута социјална заштита без ... 27. нов. 2017.

Обустава

08056757 АД ДОЖА ЂЕРЂ БАЧКА ТОПОЛА Бачка Топола 149 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... 28. нов. 2017.

Продаја

07623950 ППТ НАМЕНСКА Трстеник 560 Производња оружја и муниције 08. дец. 2017.

Обустава

17257153 Радиотелевизија Пруга д.о.о. Лајковац 6 Производња и емитовање телевизијског ... 13. дец. 2017.

Стечај

07866470 Електроизградња ад Бајина Башта 122 Изградња електричних и телекомуникационих ... 11. јан. 2018.

Продаја

08069549 ВЕТ. СТАНИЦА БЕЧЕЈ Бечеј 7 Ветеринарска делатност 15. јан. 2018.

Обустава

08803927 БЕТОЊЕРКА АД Сомбор 38 Производња производа од бетона намењених ... 25. јан. 2018.

Продаја

07264933 СЛОБОДА АПАРАТИ АД Чачак 2 Производња електричних апарата за ... 26. јан. 2018.

Стечај

07105339 Врање ДОО Врање 57 Хотели и сличан смештај 20. феб. 2018.

Стечај

07294417 Ветеринарска станица ЛОЗНИЦА доо Лозница 8 Ветеринарска делатност 21. феб. 2018.

Продаја

07194161 Ветеринарска станица НОВИ ПАЗАР доо Нови Пазар 8 Ветеринарска делатност 14. мар. 2018.

Продаја

06121179 RADIO VALJEVO DOO Београд 7 Емитовање радио-програма 23. мар. 2018.

Стечај

08023646 НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА АД Нови Сад 284 Производња осталих електронских и ... 04. мај. 2018.

Обустава

08005613 МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД Бачка Паланка - Делатност холдинг компанија 28. мај. 2018.

Стечај

09021302 Универзал дп Лепосавић 1 Неспецијализована трговина на велико 05. јун. 2018.

Стечај

17537130 КОЛУБАРАГРАЂЕВИНАР Лазаревац 550 Остали непоменути специфични грађевински ... 07. јун. 2018.

Обустава

07797877 Колубара Угоститељство Вреоци 436 Остале услуге припремања и послуживања ... 08. јун. 2018.

Обустава

08803935 Одржавање и услуге доо Нови Сад 214 Постављање електричних инсталација 08. јун. 2018.

Обустава

17577654 Костолац - Услуге доо Костолац 330 Делатност приватног обезбеђења 08. јун. 2018.

Обустава

17577689 Рио Костолац 34 Услуге уређења и одржавања околине 08. јун. 2018.

Обустава

17522124 ПРО ТЕНТ ДОО Ушће 2047 Услужне делатности у копненом саобраћају 08. јун. 2018.

Обустава

17536630 Колубара услуге доо Лазаревац 1447 Делатност приватног обезбеђења 08. јун. 2018.

Обустава

17141775 РАДИО БАРАЈЕВО ДОО Барајево 4 Емитовање радио-програма 05. јул. 2018.

Обустава

09005935 Призрентранс доо Лепосавић - Друмски превоз терета 17. јул. 2018.

Стечај

09023259 Косово сировина доо Косовска Митровица 1 Поновна употреба разврстаних материјала 17. јул. 2018.

Стечај

09049622 Ветеринарска станица Штрпце јп Штрпце - Ветеринарска делатност 30. јул. 2018.

Стечај

09025847 Новоградња дп Приштина - Изградња стамбених и нестамбених зграда 30. јул. 2018.

Стечај

09000275 Младост дп Штрпце - Трговина на мало у неспецијализованим ... 01. авг. 2018.

Стечај

09000135 Задруга Штрпце дп Штрпце 21 Остала трговина на мало у ... 01. авг. 2018.

Стечај

07223455 BUDUĆNOST - U STEČAJU Севојно - Остала непоменута социјална заштита без ... 31. авг. 2018.

Стечај

09017500 Дуван доо Косовска Митровица - Трговина на мало производима од дувана у ... 10. сеп. 2018.

Стечај

09017577 Механизација дп Косовска Митровица - Трговина на мало деловима и опремом за ... 10. сеп. 2018.

Стечај

09048251 КРИСТАЛ Лепосавић 153 Обликовање и обрада равног стакла 12. сеп. 2018.

Обустава

08053529 Хип - Азотара доо Панчево 830 Производња вештачких ђубрива и азотних ... 14. сеп. 2018.

Стечај

07166419 РАВАНИЦА ДОО Ћуприја 113 Производња какаоа, чоколаде и кондиторских ... 26. сеп. 2018.

Продаја

07208391 ЦЕНТРОИСТОК АД Бор 8 Остала трговина на мало храном у ... 03. окт. 2018.

Обустава

09028005 Ветеринарска станица ВИТИНА Витина - Ветеринарска делатност 12. окт. 2018.

Обустава

06515037 РЕКРЕАТУРС ад Београд 34 Хотели и сличан смештај 26. нов. 2018.

Продаја