ЈВС ГОЛУБАЦ

Location:

Голубац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ДЕСПОТОВАЦ

Location:

Деспотовац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС КРУПАЊ

Location:

Крупањ

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС МЕРОШИНА

Location:

Мерошина

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ПЕЋИНЦИ

Location:

Пећинци

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС ПРОКУПЉЕ

Location:

Прокупље

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВС СМЕДЕРЕВО

Location:

Смедерево

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Location:

Александровац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈВУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА БРУС

Location:

Брус

Core activity:

Veterinary activities

Status:

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund