УНИВЕРЗИТЕТ ТУРС

Location:

Београд

Core activity:

Travel agency activities

Status:

УНИМАТ / УНИ ГРАНД

Location:

Бачка Паланка

Core activity:

Demolition

Status:

УНИОН ФИЛМ

Location:

Београд

Core activity:

Motion picture, video and television programme production activities

Status:

УНИОНЕЛЕКТРО

Location:

Београд

Core activity:

Electrical installation

Status:

УНИОНИНВЕСТ - ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Location:

Београд

Core activity:

Engineering activities and related technical consultancy

Status:

УНИП

Location:

Ваљево

Core activity:

Manufacture of grain mill products

Status:

УНИПРОМ ДТП

Location:

Нови Пазар

Core activity:

Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco ...

Status:

УНИСОФТ

Location:

Кањижа

Core activity:

Computer programming activities

Status:

УРБАНПРОЈЕКТ

Location:

Чачак

Core activity:

Engineering activities and related technical consultancy

Status:

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund