ЈП РТВ ЗАЈЕЧАР / ТИМОЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДИО

Location:

Зајечар

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

ЈП РТВ ПОДРИЊЕ

Location:

Лозница

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

ЈП РТВ СОКОБАЊА

Location:

Сокобања

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

ЈП ТЕЛЕВИЗИЈА ЛЕСКОВАЦ

Location:

Лесковац

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

ЈС ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЈАГОДИНА

Location:

Јагодина

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈС ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АРАНЂЕЛОВАЦ

Location:

Аранђеловац

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈС ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВРАЊЕ

Location:

Врање

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КРАЉЕВО

Location:

Краљево

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈУ ВС ЗАЈЕЧАР

Location:

Зајечар

Core activity:

Veterinary activities

Status:

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund