ЈИП ЗЛАТАРСКЕ НОВОСТИ

Location:

Нова Варош

Core activity:

Publishing of newspapers

Status:

ЈИП ПОЛИМЉЕ

Location:

Пријепоље

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

ЈИП РАДИО ЧАЧАК

Location:

Чачак

Core activity:

Radio broadcasting

Status:

ЈИП РЕЧ ПОМОРАВЉА

Location:

Велика Плана

Core activity:

Radio broadcasting

Status:

ЈОШАНИЦА

Location:

Нови Пазар

Core activity:

Wholesale of hardware, plumbing materials, equipment and supplies for heating

Status:

ЈП ВЕСТИ

Location:

Ужице

Core activity:

Publishing of newspapers

Status:

ЈП ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖИТОРАЂА

Location:

Житорађа

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈП РАДИО ЉУБОВИЈА

Location:

Љубовија

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

ЈП РАДИО СРБОБРАН

Location:

Србобран

Core activity:

Television programming and broadcasting activities

Status:

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund