ЈУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КРАЉЕВО

Location:

Краљево

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈУ ВС СОКОБАЊА / СОКО ВЕТ

Location:

Сокобања

Core activity:

Veterinary activities

Status:

ЈУ ЕСТРАДА / YU. E - STATUS GROUP

Location:

Београд

Core activity:

Operation of arts facilities

Status:

ЈУ РЕВИЈА

Location:

Београд

Core activity:

Book publishing

Status:

ЈУГЕКСПРЕС Ауто кућа Застава

Location:

Лесковац

Core activity:

Cars and light motor vehicles trade

Status:

ЈУГИНУС

Location:

Београд

Core activity:

Other research and experimental development on natural sciences and engineering

Status:

ЈУГОЕЛЕКТРО - АД

Location:

Београд

Core activity:

Non-specialised wholesale trade

Status:

ЈУГОЗАПАДНА БАЧКА

Location:

Бач

Core activity:

Manufacture of sugar

Status:

ЈУГОМЕТАЛ

Location:

Београд

Core activity:

Wholesale of metals and metal ores

Status:

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund