ДП «ДИМНИЧАР», у стечају објављује позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица

18. феб. 2013.

 
На основу члана 27 став 5 и члана 135 став 2 Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009), као и поглавља ИИИ и ВИИИ  Националног стандарда  о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника- Национални стандард број 5 („Службени гласник РС“ бр.13/2010), Агенција за приватизацију- Центар за стечај, као стечајни управник стечајног дужника:  
ДП «ДИМНИЧАР» у стечају из Новог Сада
ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
за
Вршење услуга процене вредности правног лица
 
За потребе утврђивања процењене вредности у поступку продаје проценитељ ће користити следеће методе:
·         процену вредности имовине ликвидационом методом
·         процену вредности правног лица према методама које су у складу са Међународним рачуноводствени стандардима, којима се обезбеђује највећа вредност за повериоце.
 
Проценитељ ће такође :
·         извршити процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника појединачно.
 
Одабир најбољег понуђача ће извршити одбор поверилаца у роковима прописаним Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника. У случају да одбор поверилаца не донесе одлуку у прописаном року, избор понуђача ће извршити стечајни управник.
 
Заинтересовани понуђачи, односно њихови овлашћени представници, могу добити детаљније информације за израду понуде, као и интегрални текст позива са свим предвиђеним условима на адреси: Агенција за приватизацију-Центар за стечај, Одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10/В спрат, Нови Сад или путем електронске поште на адресу вбиоцанин@прив.рс.
 
Понуде за вршење услуга процене могу се предати најкасније до 15.03.2013. године до 16:00 часова, на адресу: Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Булевар Михајла Пупина 10/В спрат, Нови Сад.
 


Стечај

Димничарско предузеће ДИМНИЧАР А.Д. НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива