АД ''СЛОБОДА'', у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

09. феб. 2013.

 На основу закључка стечајног судије Трговинскогсуда у Панчеву Ст.11/2009(нови бр. Ст 15/2010) од 21.12.2009.године, а у складу са члановима 109, 110, 111 Закона о стечајном поступку (Службени гласник  РС бр. 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005) стечајни управник стечајног дужника

 
АД''СЛОБОДА''у стечају из Панчева, Трг Краља Петра И бр.4
ОГЛАШАВА
продају имовине  јавним надметањем
 
Преузмите
Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива