Уредба о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

На основу члана 35. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/14) и ...

Закон о предузећима

("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96, 33/96 - испр., 29/97, 59/98, 74/99, 9/2001 - одлука СУС и 36/2002 и "Сл. гласник ...

Правилник и измене и допуне правилника

Услуге смештаја и исхране

О приватизацији

Pravni okvir

Закон о јавним агенцијама

("Сл. гласник РС", бр. 18/2005 и 81/2005 - испр.)

Правилник о обрасцу проспекта

("Сл. гласник РС", бр. 25/2006)

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива