ВПД Смедерево доо

ВПД Смедерево доо
Смедерево

Јавни позив у току. Дана 9. октобра 2020. године, Министарство привреде је објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала ВДП Смедерево доо, Смедерево, шифра јавног позива: ЈП 1/20. Рок за подношење пријаве за учешће у Поступку је најкасније до 20. новембра 2020. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.
Пун назив: Водопривредно привредно друштво Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу Смедерево
Краћи назив: ВПД Смедерево доо
Правни статус: ДОО
Делатност: Изградња хидротехничких објеката
Матични број: 07198515
Величина: Мало
Број запослених: 47
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива