Специјална болница Жубор

Специјална болница Жубор
Куршумлиска Бања

Није могућа објава јавног позива. Тачком 1. Закључка Владе 05 Број: 46-1896/2018-3 од 01.03.2018. године препоручено је органу управљања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да донесе одлуку којом се овлашћује Републичка дирекција за имовину Републике Србије да у име и за рачун Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање изврши продају непокретности бањског комплекса Жубор у Куршумлијској Бањи.
Пун назив: Специјална болница за рехабилитацију ЖУБОР
Краћи назив: Специјална болница Жубор
Правни статус: УС
Делатност: Делатности смештајних установа с медицинском негом
Матични број: 07108095
Величина: Средње
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива