РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД
Београд

Није могућа објава јавног позива. Дана 28. јуна 2019. године, објављена су два Јавна позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације Рибарско газдинство ад, Београд и то за: - Имовинску целину - Локација Сремска Митровица (шифра поступка ЈП 2/19) и - Имовинску целину - Продавница Велико Градиште (шифра поступка ЈП 3/19). Дана 1. октобра 2019. године потписан је Уговор о продаји имовине (Локација Сремска Митровица) између Рибарско газдинство ад, Београд, у својству продавца, и Силицон плус доо, Сремска Митровица, у својству купца. Дана 11. октобра 2019. године потписан је Уговор о продаји имовине (Продавница Велико Градиште) између Рибарско газдинство ад, Београд, у својству продавца, и Весна Илић Предузетник СТР Стари алас Велико Градиште, у својству купца.
Пун назив: РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД
Краћи назив: РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД
Правни статус: АД
Делатност: Слатководне аквакултуре
Матични број: 07045085
Величина: Мало
Број запослених: 6
Заступник: Мандић Небојша
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива