Плана-тоурс ДОО

Плана-тоурс ДОО
Велика Плана

Није могућа објава јавног позива. Већински друштвени капитал. Упућен је захтев Државном правобранилаштву за подношење предлога надлежном суду за покретање стечаја над субјектом приватизације
Пун назив: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИЗАМ, САОБРАЋАЈ И ТРГОВИНУ ПЛАНА-ТОУРС ДОО
Краћи назив: Плана-тоурс ДОО
Правни статус: ДОО
Делатност: Делатност тур-оператора
Матични број: 07613857
Величина: Мало
Број запослених: 22
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива