Нови Сад Гас дп

Нови Сад Гас дп
Нови Сад

Није могућа објава јавног позива. Пресудом првостепеног суда усвојен је тужбени захтев тужиоца Републике Србије и утврђен удео државне својине тужиоца Републике Србије у средствима које користи тужено предузеће ДП „Нови Сад-Гас“ у уделу од 100%. Друштво наведену промену треба да спроведе кроз Регистар привредних субјеката и изврши упис промене члана друштва, како би Министарство привреде могло да поступа у складу са својим надлежностима.
Пун назив: Нови Сад Гас дп Нови Сад
Краћи назив: Нови Сад Гас дп
Правни статус: ДП
Делатност: Дистрибуција гасовитих горива гасоводом
Матични број: 08101132
Величина: Средње
Број запослених: 98
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива