Метанолско-сирћетни комплекс ад

Метанолско-сирћетни комплекс ад
Кикинда

Јавни позив у току. Јавни позив објављен 12.12.2017. године. Предмет продаје: 99,92429% капитала Субјекта приватизације. Почетна цена: 100% процењене вредности капитала који је предмет продаје са стањем на дан 31.12.2016. године, узимајући у обзир и ефекте претварања потраживања у основни капитал Субјекта приватизације у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 023-8876/2017-1 од 22. септембра 2017. године, односно 38.525.870,49 евра. Рок за подношење захтева за откуп Продајне документације: 31.01.2018. године до 15.00 часова Рок за подношење пријава за учешће у поступку: 09.02.2018. године до 15.00 часова.
Пун назив: Акционарско друштво Метанолско-сирћетни комплекс, Кикинда
Краћи назив: Метанолско-сирћетни комплекс ад
Правни статус: АД
Делатност: Производња осталих основних органских хемикалија
Матични број: 08036403
Величина: Велико
Број запослених: 515
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива