ЛУКА НОВИ САД АД

ЛУКА НОВИ САД АД
Нови Сад

Јавни позив у току. Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД, шифра поступка: ЈП 12/18, објављен је 7. септембра 2018. године Измена број 1 Јавног позива објављена је 11. октобра 2018. године Измена број 2 Јавног позива објављена је 22. октобра 2018. године Почетна цена: 100% процењене вредности капитала на дан 31. децембар 2017. године, односно 15.976.778,62 ЕУР Депозит: 1.597.677,86 ЕУР Рок за подношење захтева за откуп продајне документације: 14. новембра 2018. године до 15 часова Рок за подношење пријава за учешће у поступку: 21. новембар 2018. године до 15 часова Отварање пријава: 23. новембар 2018. године у 12 часова
Пун назив: ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД
Краћи назив: ЛУКА НОВИ САД АД
Правни статус: АД
Делатност: Манипулација теретом
Матични број: 08155020
Величина: Средње
Број запослених: 155
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива