Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања

Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Ниш

Није могућа објава јавног позива. Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.
Пун назив: Институт за лечење и рехабилитацију НИШКА БАЊА
Краћи назив: Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Правни статус: УС
Делатност: Делатности смештајних установа с медицинском негом
Матични број: 07210582
Број запослених: 374
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива