Електроизградња ад

Електроизградња ад
Бајина Башта

Јавни позив у току. Јавни позив објављен 12.09.2017. године. Предмет продаје: 70% капитала Субјекта приватизације. Почетна цена: 100% процењене вредности капитала који је предмет продаје са стањем на дан 31.12.2016. године, односно 282.576,00 евра Рок за подношење захтева за откуп Продајне документације: 04.10.2017. године до 15.00 часова Рок за подношење пријава за учешће у поступку: 11.10.2017. године до 15.00 часова.
Пун назив: Привредно друштво за производњу бетонских стубова,трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката Електроизградња Бајина Башта а.д. Бајина Башта
Краћи назив: Електроизградња ад
Правни статус: АД
Делатност: Изградња електричних и телекомуникационих водова
Матични број: 07866470
Величина: Мало
Број запослених: 122
Заступник: Вукашиновић Горан

Акционарски фонд

Датум налога Датум истека налога Место продаје Број акција налога Проценат акција налога Проценат реализације
08.02.2012 08.02.2012 Акционарски фонд 1764 0.43% 100.00%
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива