Zaključak o odbacivanju prijava za upis u evidenciju nosilaca prava podneta od strane lica koje je pravo na akcije bez naknade već ostvarilo

03. јун. 2011.
Na osnovu člana 8. stav 1.Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 123/07, 30/10),člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97i 31/01) i člana 6. stav 2. Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 3/08 i 31/08),po podnetim prijavama za upis u evidenciju nosilaca prava, Agencija za privatizaciju donosi
                                                           
 
Z A K Lj U Č A K
 
    Odbacuje se prijava za upis u evidenciju nosilaca prava, podnosioca:
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива