Закључак о одбацивању пријава за упис у евиденцију носилаца права поднета од стране лица које није на дан 3. јануар 2008. године држављанин Републике Србије

03. јун. 2011.

На основу члана 8. став 1.Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник Републике Србије”, број 123/07, 30/10),члана 202. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97и 31/01) и члана 6. став 2. Уредбе о поступку и начину евиденције грађана који имају право на новчану накнаду и на пренос акција без накнаде („Службени гласник Републике Србије”, број 3/08 и 31/08),поступајући по пријави за упис у евиденцију носилаца права,  Агенција за приватизацију доноси

                                                      

Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива