Odlaže se prodaja dve celine pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika

21. сеп. 2010.


Stečajni upravnik stečajnog dužnika "AEROINŽENjERING" d.o.o. Novi Beograd u stečaju, Bulevar Nikole Tesle br. 42-a:


ODLAŽE

Prodaju dve celine pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika i to:

CELINA
I


Poslovna zgrada na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikola Tesla broj 42-a, na k.p. br. 989/2, upisana u listu nepokretnosti broj 2697 KO Novi Beograd, kao zgrada broj 1 koju čini 7 etaža, u svojini stečajnog dužnika i opisanih (u V listu – 2. deo lista nepokretnosti br. 2697 KO Novi Beograd), kao:
• poslovni prostor-osam prostorija, u suterenu zgrade, korisne građevinske površine od 1649 m2;
• poslovni prostor-osam prostorija, u prizemlju zgrade, korisne građevinske površine od 1471 m2 ;
• poslovni prostor-osam prostorija, na I spratu zgrade, korisne građevinske površine od 1225 m2;
• poslovni prostor-osam prostorija, na II spratu zgrade, korisne građevinske površine 1227 m2 ;
• poslovni prostor-osam prostorija, na III spratu zgrade, korisne građevinske površine od 1234 m2 ;
• poslovni prostor-osam prostorija, na IV spratu zgrade, korisne građevinske površine od 757 m2;
• poslovni prostor-dve prostorije, u potkrovlju zgrade, korisne građevinske površine od 237 m2
*Neto površina upisanih etaža iznosi 7800 m2.
• vanknjižno pravo svojine u istom objektu po svim etažama ukupne površine 1.671,49 m2
Poslovna zgrada ima ukupnu (uknjiženu i neuknjiženu) neto površinu od 9.471,49 m2.

Sastavni deo CELINE I čini pripadajući kancelarijski nameštaj, oprema, sitan inventar i vozila, čija je vrednost uračunata u cenu.

CELINA
II
I
Porodična stambena zgrada u Beogradu, u ulici Krunskoj br. 76, ukupne površine 519,79 m2; na k.p. br. 543, upisana u listu nepokretnosti broj 1194 KO Vračar (opisana u V listu - 1. deo lista nepokretnosti broj 1194 KO Vračar, kao porodična stambena zgrada ulična i u V. listu - 2. deo, kao sedmosoban stan (a u kom listu je upisana i pomoćna zgrada – zajednički delovi)).
U oglasu objavljenom dana 27.08.2010. godine u dnevnim listovima "Politika", "Bečernje novosti" i "Pres" predviđeno je da će se javno nadmetanje održati 28.09.2010. godine u 11 časova u prostorijama Agencije za privatizaciju RS, Beograd, Terazije br. 23, II sprat, velika sala.

Prodaja predmetne imovine stečajnog dužnika odlaže se i održaće se dana 25.10.2010. godine u 11 časova na istoj adresi.

Rok za uplatu depozita, odlaže se i ističe zaključno sa 18.10.2010. godine. U slučaju da se kao depozit polaže bankarska garancija ista se isključivo lično dostavlja Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije 23, VI sprat, soba broj 610, Beograd zaključno sa 18.10.2010. godine do 15.00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). Bankarska garancija mora imati rok važenja do 25.12.2010. godine.

Profakture radi otkupa prodajne dokumentacije mogu se preuzeti do 18.10.2010. godine.

Svi ostali uslovi prodaje iz oglasa od 27.08.2010. godine ostaju nepromenjeni.
Za informacije se možete obratiti poverniku Agencije za privatizaciju Draganu Perkoviću na telefon 063/301-721.

Стечај

АЕРОИНЖЕЊЕРИНГ предузеће за пројектовање, консалтинг и инжењеринг доо

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива