Izmenu javnog poziva za učešće na javnoj licitaciji za kupovinu nepokretne imovine Industrije obuće "Beograd" ad - u restrukturiranju, Beograd

16. сеп. 2010.

Šifra prodaje: R-240910-3405p

1. Javni poziv za učešće na javnoj licitaciji za kupovinu nepokretne imovine Industrije obuće "BEOGRAD" AD - u restrukturiranju, Beograd, objavljen dana 23.08.2010. godine u dnevnom listu "Politika", menja se u delu koji se odnosi na šifru prodaje, prodajnu dokumentaciju, razgledanje predmeta prodaje, podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju i datum održavanja javnog nadmetanja.

2. Menja se šifra prodaje, tako da glasi: R-291010-3405p

3. U tački 4. Javnog poziva

menja se drugi stav, tako da glasi:

"Agencija ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pisani zahtev za kupovinu i da podnesu dokaz o uplati Prodajne dokumentacije najkasnije do 20.10.2010. godine do 16:30 časova. "

menja se treći stav, tako da glasi:

"Prodajna dokumentacija će biti dostupna zainteresovanim licima počev od 21.09.2010. godine."

menja se četvrti stav, tako da glasi:

"Pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije dostavlja se elektronskom poštom ili faksom na dole navedenu adresu, sa jasnom naznakom:

"Zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije - šifra prodaje R-291010-3405p "."

menja se šesti stav, tako da glasi:

"Po prijemu dokaza o izvršenoj uplati naknade za prodajnu dokumentaciju, Agencija će Učesniku u postupku ili njegovom ovlašćenom predstavniku predati Prodajnu dokumentaciju na ruke. Prodajna dokumentacija se preuzima na adresi: Agencija za privatizaciju, Terazije 23 (V sprat), 11000 Beograd od 10:00 do 16:30 časova, u periodu od 21.09.2010. godine do 20.10.2010. godine."

4. U tački 5. Javnog poziva

menja se prvi stav, tako da glasi:

"Obilazak Predmeta prodaje može se obaviti nakon potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka u periodu od 21.09.2010. godine do 20.10.2010. godine."

5. U tački 6. Javnog poziva

menja se prvi stav, tako da glasi:

"Prijava se podnosi na adresu Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, do dana 21.10.2010. godine u 16:30 časova."

menja se četvrti stav, tako da glasi:

"Popunjena prijava koja je deo dokumentacije za javnu licitaciju, sa potpisanim nacrtom kupoprodajnog ugovora parafiranog na svakoj strani i dokazom o uplati depozita ili Garancijom za učešće na javnom nadmetanju, podnosi se u zatvorenoj koverti sa natpisom:


PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ LICITACIJI R-291010
Agencija za privatizaciju, Terazije 23, Beograd"

6. U tački 7. Javnog poziva

menja se prvi stav, tako da glasi:

"Javna licitacija održaće se 29.10.2010. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, u Velikoj sali na II spratu."

7. Agencija zadržava pravo da izmeni datume, rokove i/ili uslove iz Javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale Učesnicima.

8. Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
Индустрија обуће Београд ад, Београд / Београдска обућа УНО
Акционарски фонд

Индустрија обуће Београд ад, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња обуће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива