Public invitation for participation in Public Tender for the sale of 100% of the registered socially owned capital of the company Drustveno preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju i preradu "Porečje" sa PO, Vučje

02. сеп. 2010.

Tender Code: POR 07/10

In accordance with Article 28 of the Law on Privatization ("Official Gazette of the Republic of Serbia" nos. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/07, 123/07 – oth. Law and 30/2010 – oth. law) and Article 9 of the Law on Privatization Agency (("Official Gazette of the Republic of Serbia" nos. 38/2001, 135/2004 and 30/2010), the Privatization Agency (hereinafter: "the Agency") hereby announces:

PUBLIC INVITATION

for participation in Public Tender
for the sale of 100% of the registered socially owned capital of the company

Drustveno preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju i preradu "Porečje" sa PO, Vučje

(hereinafter: "Entity Undergoing Privatization").

Tender Code: POR 07/10
Преузмите
ПОРЕЧЈЕ ДОО
Стечај

Друштво за пољопривредну производњу и прераду Поречје ДОО Вучје

Локација:

Вучје

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива