Zakazana aukcija na Beogradskoj berzi, po metodu minimalne cene za RGP "VRDNIK" a.d. Vrdnik

18. авг. 2010.
Na osnovu Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3043-1/09) Agencija za privatizaciju obaveštava sve zainteresovane da je termin održavanja aukcije zakazan za:

07.09.2010. godine

U 09:00 časova, na Beogradskoj berzi, po metodu minimalne cene za sledeće društvo:

RGP "VRDNIK" a.d. Vrdnik
ISIN: RSRGPVE66791
CFI: ESVUFR

Broj akcija koji se prodaje: 228.460 akcija, odnosno 201.026 akcija Agencije za privatizaciju i 27.434 akcije Akcionarskog fonda
% ukupnog akcijskog kapitala: 79,55 %
Početna (minimalna cena): 300,00 dinara po akciji
Uslovi učestvovanja: Učesnik na aukciji može biti domaće ili strano, pravno ili fizičko lice koje je najkasnije 3 radna dana pre zakazane aukcije dostavilo Agenciji za privatizaciju preko brokersko dilerskog društva potvrdu da kod svoje banke - člana Centralnog registra ima izdvojena sredstva na namenskom računu za kupovinu hartija od vrednosti u visini od najmanje 100% početne vrednosti transakcije u svojstvu depozita odnosno u iznosu od 68.538.000,00 dinara.


Brokersko dilersko društvo koje zastupa potencijalnog kupca je u obavezi da najkasnije do 02.09.2010. godine do 15 časova lično dostavi u Agenciju za privatizaciju:
- potvrdu banke - člana Centralnog registra da klijent (potencijalni kupac) ima izdvojena sredstva na namenskom računu za kupovinu hartija od vrednosti u visini od najmanje 100% početne vrednosti transakcije u svojstvu depozita i
- kopiju Ugovora zaključenog između brokersko dilerskog društva i klijenta – potencijalnog kupca (original Ugovora na uvid prilikom preuzimanja potvrde).
Agencija za privatizaciju kao podnosilac naloga prodaje će izdati brokersko dilerskom društvu koje zastupa potencijalnog kupca potvrdu o ispunjenosti uslova za učestvovanje u trgovanju akcijama društva RGP "VRDNIK" a.d. Vrdnik metodom minimalne cene.

Na ostale uslove za trgovanje na zakazanoj aukciji primenjuju se odredbe Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i podzakonski akti koji regulišu trgovanje, kliring i saldiranje transakcija na Beogradskoj berzi.

Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Agencija za privatizaciju
Sektor za tržište kapitala
Irma Badnjar, pomoćnik rukovodioca projekta
Terazije 23, 11000 Beograd
Tel: +381-11 3020-821
Faks: +381 11 3025-730
E-mail: ibadnjar@priv.rs
Акционарски фонд

Друштвено предузеће рударско грађевинско предузеће ВРДНИК са п.о.

Локација:

Врдник

Делатност:

Испитивање терена бушењем и сондирањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива