A.D. "Svetlost" u stečaju iz Kule, ul. Njegoševa br.3 oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pismenih ponuda

25. јул. 2010.
Na osnovu Zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Somboru, broj predmeta St.br.15/2009 od 30.11.2009. godine, a u skladu sa članovima 109., 110. i 111. Zakona o stečajnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 84/2004) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 13/2010), te saglasnosti Skupštine poverilaca od 21.07.2010. godine, stečajni upravnik stečajnog dužnika:

A.D. "SVETLOST" u stečaju iz KULE, ul. Njegoševa br.3

O G L A Š A V A

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
METODOM NEPOSREDNE POGODBE UZ PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA

Predmet prodaje je nepokretna imovina - objekti koji se nalaze na adresi sedišta stečajnog dužnika u Kuli, ul. Njegoševa br.3, izgrađeni na kat.parceli br. 3728/46 upisanoj u ZKNj ulošku br. 3606/1 K.O. Kula-1 i to :

1. Poslovni prostor ( površine 30 m2)
2. Radionica ( površine 50 m2) – vanknjižno vlasništvo stečajnog dužnika

Procenjena vrednost: 760.000,00 dinara
Depozit: 152.000,00 dinara

Procenjena vrednost imovine je minimalno prihvatljiva vrednost, i obavezujuća je i opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.Ponude se dostavljaju na adresu Agencije za privatizaciju – Centar za stečaj,Odeljenje Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 10, V sprat, Novi Sad. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 12.08.2010. godine do 12.00 časova.
Преузмите
Стечај

AД СВЕТЛОСТ УСЛУЖНО ПРОИЗВОДНО И ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ КУЛА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кула

Делатност:

Постављање електричних инсталација

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива