1. Pokreće se restrukturiranje subjekta privatizacije, društveno preduzeće za čuvanje i obezbeđenje imovine i lica "Zastava bezbednost", Kragujevac, Trg topolivaca br. 4, matični broj 07631596

20. јул. 2010.
1. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije, Društveno preduzeće za čuvanje i obezbeđenje imovine i lica "Zastava bezbednost", Kragujevac, Trg topolivaca br. 4, matični broj 07631596.

2. Postupak restrukturiranja subjekta privatizacije iz tačke 1. ove Odluke sprovodi se:
• statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
• otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
• otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije;
• drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
3. POZIVAJU SE državni poverioci subjekta privatizacije iz tačke 1 ove odluke i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije kao i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da, u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije iz tačke 1 ove odluke u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu "Politika", na adresu subjekta privatizacije iz tačke 1 dispozitiva.
4. Pravo da prijave potraživanje prema subjektu privatizacije imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji.
5. Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.
Преузмите
Застава безбедност доо
Стечај

ZASTAVA BEZBEDNOST DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRAGUJEVAC

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Услуге система обезбеђења

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива