Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti subjekta privatizacije "Fond Ineks – Intereksport" a.d. u restrukturiranju, Beograd

16. јул. 2010.
Na osnovu Ugovora o punomoćju zaključenog pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu pod II Ov. br. 3814/2010 dana 02.06.2010. godine i Aneksa 1 Ugovora o punomoćju zaključenog pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu pod II Ov. br. 4475/2010 dana 09.07.2010. godine između Holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge "Fond Ineks – Intereksport" a.d. u restrukturiranju Beograd, kao Nalogodavca i Agencije za privatizaciju kao Punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti subjekta privatizacije "Fond Ineks – Intereksport" a.d. u restrukturiranju, Beograd

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje su nepokretnosti Holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge "Fond Ineks – Intereksport" a.d. u restrukturiranju, Beograd (u daljem tekstu: Fond) i to:

A. Zgrada trgovine - Fri šop na graničnom prelazu Gradina, Dimitrovgrad površine 668,00m2 izgrađen na kat.parc.br. 2620/2 koja je upisana u list nepokretnosti br. 241 KO Bačevo u površini 23ara 95m2 i koja se nalazi u društvenoj svojini Kompanije za međunarodno poslovanje "Ineks Intereksport" a.d. Beograd, pri čemu svojinu na ovim nepokretnostima ima Holding kompanija za finansijski inženjering, trgovinu i usluge Fond Ineks Intereksport ad, Beograd i to na osnovu pravosnažne Presude Trgovinskog suda u Beogradu br. XIII.P. 366/08 od 19.06.2008. godine.

B. Poslovni objekat – fri šop na graničnom prelazu Đeneral Janković- privremeni objekat za obavljanje fri šop delatnosti, neuknjižen, izgrađen na parceli broj 331/2 KO Kačanik, na zemljištu u državnoj svojini, površine 64m2.

V. Fri šop na graničnom prelazu Horgoš, Subotica- objekat slobodne carinske prodaje - privremeni objekat površine 106m2, neuknjižen izgrađen na kat.parc.br. 3472 KO Horgoš površine 54a 45m2 koja čini zemljište u državnoj svojini.

G. Poslovna zgrada – carinarnica u Bačkom Bregu, Sombor, površine 161 m2 izgrađena na parceli br. 1441 koja je upisana u List nepokretnosti br. 125 KO Bački breg na zemljištu površine 23ara 34m2 koje čini zemljište u društvenoj svojini Holding kompanije za finansijski inženjering "Fond Ineks Intereksport" a.d. Beograd.

D. Poslovni objekat na graničnom prelazu Mokranje, Negotin, vanknjižno vlasništvo Fonda, ukupne površine 86,40m2 izgrađen na kat.parc.br. 6497/2, 6498/2 i 6499/2 koje su upisane u posedovni list br. 3315 KO Mokranje, što ukupno čini površinu od 2a 55m2 u društvenoj svojini čiji je korisnik Fond.
Преузмите
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива